Bezpečnostná rada mesta hodnotila účinnosť zrealizovaných opatrení

V kancelárii primátora Jozefa Božika sa v utorok 4. decembra 2012 uskutočnilo posledné tohtoročné zasadnutie Bezpečnostnej rady mesta Partizánske, ktorá bola založená v marci tohto roku.  Zástupcovia štátnej a mestskej polície, hasičského a záchranného zboru i samosprávy na ňom zhodnotili bezpečnostnú situáciu v meste,  ako aj účinnosť doteraz zrealizovaných opatrení.

Primátor mesta v úvode hovoril o hospodárskej situácii mesta aj o opatreniach k zabezpečeniu poriadku a bezpečnosti obyvateľov. Ako povedal, došlo k miernemu poklesu počtu sťažností na spolunažívanie s príslušníkmi  marginalizovaných komunít. Mesto však naďalej registruje incidenty s niekoľkými  neprispôsobivými a asociálne sa správajúcimi jedincami, ktorí znepríjemňujú život ostatným občanom. Patria k nim aj tí príslušníci z rómskej komunity, ktorí pravidelne poškodzujú  oplotenie, ktoré prehradzuje chodník spájajúci Nábrežnú a Komenského ulicu, a ktoré musia pracovníci Technických služieb mesta Partizánske pravidelne opravovať. Primátor informoval aj o zvýšení počtu príslušníkov mestskej polície o štyroch policajtov, vrátane psovoda so psom, ktorí sa momentálne pripravujú na predpísané odborné skúšky. Do služby by mali nastúpiť po absolvovaní výcviku od začiatku februára budúceho roku. V rámci realizácie schváleného projektu budú na rizikových miestach a komunikáciách v meste rozmiestnené ďalšie bezpečnostné kamery. „Vzhľadom na úsporné opatrenia mnohé mestá a obce pristupujú k šetreniu elektrickej energie obmedzovaním svietenia a vypínaním verejného osvetlenia. Vzhľadom na zabezpečenie poriadku v meste a bezpečnosť občanov v tejto oblasti zatiaľ šetriť nebudeme,“ zdôraznil primátor. V závere svojho vystúpenia poďakoval zástupcom policajných zložiek za podporou pri zabezpečení Pochodu za práva slušných ľudí i za spoluprácu pri zabezpečovaní verejných a športových podujatí v meste.

Zástupca riaditeľa OR PZ SR v Partizánskom Peter Vančo informoval prítomných o štatistike objasnenosti kriminality v okrese.  Od začiatku roku do 3. decembra 2012 bolo spáchaných 569 kriminálnych prípadov, z ktorých doteraz 377 objasnili. Práve v objasnenosti prípadov patria k najlepším v Trenčianskom kraji. Pribúda im však kriminalita v oblasti majetkovej a ekonomickej činnosti. Príslušníci hasičského a záchranného zboru mali v tom istom období  v rámci okresu až 240 výjazdov, z toho 107 k požiarom a 103 k technickým zásahom, vrátane pomoci pri dopravných nehodách. Členovia bezpečnostnej rady na stretnutí podporili opatrenia na zlepšenie vzájomnej súčinnosti a koordinácie činnosti medzi štátnou a mestskou políciou nielen pri zásahoch, ale aj pri zdokumentovaní prípadov. Okrem iného sa dohodli aj na organizovaní Dňa polície a Dňa záchranných zložiek v budúcom roku.

                                                                                               

Môže sa Vám ešte páčiť...