Bezpečnostná rada mesta hodnotila prvý štvrťrok

V utorok 26. marca 2013 sa uskutočnilo prvé tohtoročné zasadnutie Bezpečnostnej rady mesta Partizánske. Primátor mesta Jozef Božik s predstaviteľmi štátnej a mestskej polície, hasičského a záchranného zboru i samosprávy zhodnotili bezpečnostnú situáciu v meste i okrese od začiatku tohto roka.  

Pri hodnotení  bezpečnostnej situácie v meste primátor uviedol, že k zlepšeniu situácie prispel zvýšený počet príslušníkov mestskej polície, činnosť psovoda a rozšírenie kontrolného kamerového systému. Zlepšila sa tiež spolupráca  mestskej polície s príslušníkmi štátnej polície. Kvôli bezpečnosti školákov  budú príslušníci mestskej polície pokračovať v hliadkovej činnosti pri prechode pre chodcov vo Veľkých Bieliciach. Zvýšiť bezpečnosť chodcov na Mostovej ulici chce mesto v jarných mesiacoch osadením pozdĺžnych cestných zábran, na Hrnčírikovej ulici plánuje vybudovať ostrovček a na komunikáciách sídliska Šípok bude obnovené vyznačenie parkovacích miest. Ako zhodnotil zástupca riaditeľa OR PZ SR v Partizánskom Peter Vančo, od začiatku roka boli v okrese registrované prípady  prevažne  bežnej kriminality. Zvýšil sa ale počet krádeží osobných motorových vozidiel. Príslušníci polície od začiatku roka zaznamenali  v okrese celkovo 167 trestných činov, z toho 102 už objasnili. To, že nedisciplinovaných vodičov v meste a okrese neubudlo, dokumentuje nielen množstvo a suma vybratých  pokút, ale aj 21 zadržaných vodičských preukazov. Dopravní policajti majú  v súčasnosti sťaženú prácu aj v súvislosti s problematickým registrovaním osobných motorových vozidiel. Podľa policajnej štatistiky na podvodníkov si musia neustále dávať pozor najmä dôverčiví seniori v meste, ktorí sa dajú často oklamať ľuďmi, ktorí tvrdia, že sú v núdzi a potrebujú finančnú pomoc. Príslušníci Hasičského a záchranného zboru  v Partizánskom mali za prvé tri mesiace  v okrese 43 výjazdov, z toho 16 k požiarom. Vykonali už obhliadky v nákupných centrách zamerané na  protipožiarne opatrenia a únikové východy. Na zasadnutí bezpečnostnej rady sa dohodli, že od apríla budú o realizovaných opatreniach informovať aj poslancov mestského zastupiteľstva. V rámci svojich možností skontrolujú tiež dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení v objektoch, v ktorých sa konajú verejné stretnutia, zábavy a diskotéky.  

Primátor mesta v závere stretnutia požiadal zástupcov policajných a záchranných zložiek o spoluprácu pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na pripravovaných podujatiach, ako  napr. 8. júna na cyklistických pretekoch Baťovská galuska, či 14. júna počas Dňa záchranných zložiek, ale i ďalších,  ktoré vyvrcholia oslavami 75. výročia založenia mesta v polovici septembra.

                                                                                                               

Môže sa Vám ešte páčiť...