Bezpečnosť v meste je prioritou

Z iniciatívy primátora mesta Jozefa Božika sa vo štvrtok  22. marca 2012 sa na pôde mestského úradu uskutočnilo stretnutie so zástupcami bezpečnostných zložiek.

Spoločnou témou primátora so zástupcami z okresného riaditeľstva PZ SR, obvodného oddelenia PZ SR, mestskej polície, hasičského a záchranného zboru a mestského úradu bolo zhodnotenie súčasnej bezpečnostnej situácie v meste a prijatie opatrení, na základe ktorých by sa obyvatelia a návštevníci cítili v uliciach Partizánskeho bezpečnejšie. V súvislosti  s účinnejšími postupmi  voči  protispoločenskej činnosti sa prítomní dohodli na založení Bezpečnostnej rady mesta Partizánske. Jej cieľom bude posudzovať bezpečnostnú situáciu  v meste a prijímať najoptimálnejších opatrenia.    

Členovia bezpečnostnej rady budú bezpečnostnú situáciu v meste, výskyt protispoločenskej činnosti a postup voči neprispôsobivým spoluobčanom a asociálom vyhodnocovať na pravidelných zasadnutiach.

Môže sa Vám ešte páčiť...