Author: admin

Športové centrum pri ZŠ Radovana Kaufmana je už otvorené

V Základnej škole Radovana Kaufmana v Partizánskom mali vo štvrtok 3. novembra 2016 predčasné Vianoce. Dostali dar v podobe nového športového centra, ktoré prestrihnutím pásky slávnostne otvorili riaditeľka školy Jana Somogyiová, primátor mesta Jozef Božik a hosť z Dánska Jens-Jorgen Pedersen.

Z októbrového kontrolného dňa primátora na stavbách

Všetky aktuálne investičné aktivity samosprávy v Partizánskom sa realizujú pod holým nebom. Aj napriek výkyvom jesenného počasia pokračujú stavebné práce podľa harmonogramu. Tieto uspokojivé informácie priniesol vo štvrtok 27. októbra 2016 kontrolný deň primátora mesta Jozefa Božika na stavbách.  

Partizánske rozvíja spoluprácu aj po línii Česko-Slovenskej Baťovej spoločnosti

Česko-Slovenská Baťova spoločnosť, ktorej ambíciou je upevňovať a rozvíjať vzájomnú spoluprácu samospráv, záujmových združení i občanov Slovenskej a Českej republiky, sa rozrástla. Podpisom memoranda sa k jej doterajším desiatim členom pridalo moravské mesto Napajedla. Stalo sa tak v stredu 26. októbra 2016 počas osláv 98. výročia vzniku  Československej republiky (ČSR) v Mestskom panoramatickom 3D kine v Partizánskom.

Z októbrového zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Partizánskom

V utorok 25. októbra 2016 sa uskutočnilo 13. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom. V jeho úvode zazneli tóny štátnej hymny, ktorou si poslanci uctili 98. výročie vzniku ČSR. Význam tohto historického medzníka pripomenul v úvodnom slove primátor Jozef Božik.

Z jesenných stretnutí primátora s obyvateľmi Šípku, Šimonovian a Štrkovca

Seriál jesenných verejných stretnutí primátora Jozefa Božika s občanmi Partizánskeho pokračoval prvý októbrový týždeň, kedy s vedením mesta diskutovali obyvatelia mestských častí Šípok, Šimonovany a Štrkovec. ŠÍPOK Takmer dvojhodinové stretnutie na sídlisku Šípok sa nieslo v pokojnej...

Partizánske hostilo Ekotopfilm – Envirofilm

Medzinárodný environmentálny filmový festival Ekotopfilm – Envirofil zavítal v rámci svojej regionálnej tour po prvýkrát aj do Partizánskeho. Vybrané víťazné filmy festivalu, zameraného na témy súvisiace s ekológiou, ochranou životného prostredia a trvalo udržateľným rozvojom, si mohli Partizánčania pozrieť v stredu 5. októbra 2016 v Mestskom panoramatickom 3D kine.

Partizánske je v boji proti asociálom príkladom pre iné mestá

Aktivity v boji za práva slušných ľudí v Partizánskom začali priamo prenikať do života jeho obyvateľov v roku 2012. Viac ako tritisíc ľudí dalo vtedy svojou účasťou v spoločnom pochode jasne najavo svoj postoj. V stredu 28. septembra 2016, štyri roky od Pochodu a petície za práva slušných ľudí, sa diskutovalo o aktuálnej situácii v Partizánskom, aj o zmenách, ktoré postupne vedenie mesta spolu s poslancami začalo uplatňovať.