Atraktívne oslavy Povstania v meste

 

Mestské oslavy 67. výročia Povstania sa v Partizánskom uskutočnili až v sobotu 3. septembra 2011 kvôli krajským oslavách SNP na Jankovom vŕšku, ktorých bolo mesto týždeň predtým spoluorganizátorom. Občanov zhromaždených na námestí pozdravili slávnostnými príhovormi poslanec NR SR Jaroslav Baška, primátor mesta Jozef Božik a predseda ZO SZPB Michal Cimerman.

Primátor mesta v slávnostnom príhovore zdôraznil význam Povstania, do ktorého sa zapojili aj obyvatelia nášho mesta  a pracovníci bývalých obuvníckych závodov. Tí sa ako vlastenci postavili so zbraňou v ruke do boja za slobodu slovenského národa, za právo na vlastnú identitu. Ocenil aj podiel vojakov a dôstojníkov slovenskej armády v Povstaní a jeho internacionálny charakter. „Práve Povstanie nás zaradilo medzi národy protihitlerovskej koalície, ktoré si vybojovali slobodu a právo žiť v mieri. Z občanov mesta vidím medzi vami aktívneho účastníka Povstania Pavla Havaldu, ktorý sa napriek pokročilému veku pravidelne zúčastňuje osláv i besied so študentami. Odkazom Povstania pre nás všetkých je život v mieri,“ zdôraznil primátor mesta. Priamo spred pódia boli potom vypustené holubice mieru a na pódiu podpísaná dohoda o vzájomnej spolupráci medzi Mestom Partizánske a Úniou vojnových veteránov Slovenska. Po položení vencov a kytíc vďaky k pamätníku SNP na námestí nasledovali čestné salvy. Potom sa Námestie SNP premenilo na bojisko s nalietavajúcim povstaleckým lietadlom. Členovia troch klubov vojenskej histórie Čapajev, Bukovina a Dukliansky priesmyk predviedli divákom ukážky z národnooslobodzovacích bojov. Nechýbala ani partizánska prísaha a dobytie objektu mestského úradu z rúk nepriateľa spojené s vyvesením slovenskej zástavy. Veľký záujem o ukážky bojov dokumentovali stovky divákov. 

 

Môže sa Vám ešte páčiť...