Atletický areál pri ZŠ Rudolfa Jašíka je zrekonštruovaný

Moderný ľahkoatletický športový areál pri Základnej škole Rudolfa Jašíka sa stal skutočnosťou. Vo štvrtok 4. októbra 2018 ho do užívania odovzdali prestrihnutím pásky primátor Jozef Božik a riaditeľka školy Dagmar Pučeková.

Športový areál prešiel komplexnou rekonštrukciou, starú atletickú dráhu nahradila nová s tartanovým povrchom, pribudli dve nové doskočiská pre skok do diaľky s rozbehovou dráhou, sektory pre hod guľou, hod kriketovou loptičkou, skok do výšky a nové multifunkčné ihrisko. Investícia vrátane rekonštrukcie časti oplotenia areálu predstavovala viac ako 320-tisíc eur. „Mám z toho veľkú radosť, pretože za tých päťdesiat rokov údržba športového areálu stále prebiehala, no napriek tomu nespĺňal všetky požiadavky na hygienu a zdravie detí. Myslím si, že je to veľký krok dopredu k tomu, aby sa atletika mohla na našej škole rozvíjať,“ zdôraznila riaditeľka.

Slávnostného ceremoniálu otvorenia zrekonštruovaného areálu sa zúčastnil aj prezident Slovenského atletického zväzu Peter Korčok: „Veľmi sa tešíme, že v tejto základnej škole v Partizánskom vznikol takýto atletický areál a budú ho môcť deti využívať. Atletika je základný šport, ktorý je štartovacím pre všetky druhy športov a mali by ním prejsť všetky deti. Po atletike je obrovský dopyt a tento areál tým, že je všešportový, vytvára podmienky na to, aby deti v dnešnej dobe mohli športovať na modernom povrchu, ktorý okrem toho, že je pekný, spĺňa vyššie štandardy“.

Zrekonštruovaný športový areál bude slúžiť žiakom školy i širokej verejnosti. „Počas vyučovania ho bude využívať naša škola, začali tu fungovať aj atletické krúžky, ale určite bude aj pre verejnosť. Budú tu môcť trénovať hokejisti, futbalisti, uvidíme, čo všetko prinesie čas a ako sa v budúcnosti rozhodneme,“ dodala riaditeľka ZŠ Rudolfa Jašíka.

(Tempo)

Môže sa Vám ešte páčiť...