Aprílové verejné stretnutie primátora s obyvateľmi Štrkovca

Zhrnutie zrealizovaných aktivít mesta a plány na najbližšie obdobie, odpočet úloh a záverečná diskusia. To je zaužívaný scenár verejných  stretnutí primátora mesta Jozefa Božika s občanmi v jednotlivých mestských častiach. Výnimkou nebol v pondelok 8. apríla 2013 ani Štrkovec.

V rámci úvodnej retrospektívy primátora k dianiu v meste, neboli ani Štrkovčania ukrátení  o vyčíslenie finančných prostriedkov vynaložených za minulý rok v ich mestskej časti. Podstatnú časť z celkových 158 534 € ukrojili bežné výdavky na dopravu a životné prostredie, ktoré sa vyšplhali nad 60-tisíc €. Ďalších 81-tisíc €, zahŕňajúcich aj prenesené kompetencie, išlo do opráv a vybavenia v MŠ, ZŠ, kuchyne a školskej družiny. Minuloročné  investície na Štrkovci vo výške viac ako 15-tisíc € súviseli predovšetkým s plnením požiadaviek občanov. Patrí medzi ne napr. výmena autobusovej zastávky na Obuvníckej ul., vybudovanie stojiska na kontajnery na Októbrovej ul., opravy chodníkov na uliciach Lesná, Obuvnícka, spojovacieho chodníka Októbrová-Lomonosova ul., ako i umiestnenie retardéra na Moyzesovej ul., ktorý však podľa obyvateľov splnil svoj účel len čiastočne. Môže za to predovšetkým bezohľadnosť niektorých vodičov, pre ktorých ani retardér  nie je dôvodom na zníženie rýchlosti.

O vzájomnej tolerancii a ohľaduplnosti je podľa primátora aj pripomienka občanov z predchádzajúceho stretnutia, súvisiaca s parkovaním áut na úzkej Pribinovej ul., ktoré bránia prejazdu ďalším vozidlám. Mesto s obyvateľmi ulice zorganizovalo stretnutie, na ktorom ich upozornilo na porušovanie pravidiel cestnej premávky, problémové situácie sa však stále opakujú. Zo skupiny požiadaviek na vypílenie stromov a kríkov bolo vyhovené občanom takmer vo všetkých prípadoch, v riešení je ešte výrub smreku na Krátkej ulici. Vybudovaním dvoch nových vpustí na Švermovej ul. sa mesto snažilo čiastočne riešiť zlý sklon komunikácie, pre ktorý sa na nej tvorili kaluže. Po apeloch občanov sa konečne dočkala zimnej údržby v plnej dĺžke aj Pribinova ul. a podľa požiadaviek občanov sa už popri čistení vpustí čistia aj žľaby.

Po odpočte úloh sa dostali k slovu občania. Ich  pripomienky smerovali na vodárenskú spoločnosť, ktorá po výmene vodovodných prípojok zanechala po sebe neupravené terény, čo doložili aj fotografiami. Nakoľko sú vodárne povinné dať terén po ukončení prác do pôvodného stavu, samospráva ich v mene občanov požiada o promptné odstránenie nedostatkov. Pripomienky sa týkali aj porúch verejného rozhlasu, pod ktoré sa výrazne podpísala tohtoročná zima a verejného osvetlenia, ktoré miestami svieti aj počas dňa. Ako argumentoval riaditeľ TSM Jozef Jarošinec, osvetlenie je počas dňa zapnuté iba v prípadoch, kedy sa pracuje na odstránení porúch. Niektorí obyvatelia Obuvníckej ul. by mali záujem svojpomocne a na vlastné náklady upraviť chodníky medzi blokmi, v čom majú podporu aj od vedenia mesta. Otázky občanov sa okrem iného týkali možnosti otvorenia ďalšej pošty, ktorá je však podľa primátora nereálna, ale i spoplatnenia parkovného v meste, k realizácii ktorého bude ešte prebiehať verejná diskusia. Staronovým problémom Štrkovčanov je i zlý stav chodníkov a ciest. „Nebudem vám klamať. Požiadaviek a nedostatkov je veľa, peňazí v mestskej kase málo. My skutočne nedokážeme vyhovieť všetkým požiadavkám, hoci by sme veľmi chceli. Prioritou na Štrkovci je momentálne chodník na Ul. Fraňa Kráľa, ktorý chceme vybudovať ešte tento rok,“ dodal primátor.

                  

Môže sa Vám ešte páčiť...