Aprílové verejné stretnutie primátora s obyvateľmi Luhov I

Súhrn plánovaných aj úspešne zrealizovaných aktivít samosprávy spolu s vyčíslením  finančných prostriedkov vynaložených v minulom roku v mestskej časti Luhy I patrili medzi  prvé informácie, ktoré v pondelok 15. apríla 2013 predostrel primátor mesta Jozef Božik na jarnom verejnom stretnutí s obyvateľmi volebného obvodu Luhy I.

Sumár minuloročných prefinancovaných a preinvestovaných prostriedkov v mestskej časti Luhy I predstavoval 155 786 €. Do úprav a vynovenia priestorov ZŠ, jedálne a školskej družiny išlo takmer 17-tisíc €, ďalších 15,5-tisíc € stála výmena okien v MŠ. Výdavky na dopravu a životné prostredie si vyžiadali najväčší objem financií, cez 100-tisíc €. Okrem pokračujúcej rekonštrukcie Domu služieb Luhy, bolo v minulom roku investovaných 20-tisíc € do vybudovania parkovacích plôch pri CVČ a MŠ.

Ako zdôraznil pri odpočte úloh zástupca prednostu MsÚ Štefan Hučko, pod aktuálny stav riešenia podnetov a problémov z októbrového stretnutia sa podpísala jednak extrémne dlhá zima, no predovšetkým obmedzené finančné možnosti mesta. Príchod teplejších jarných dní umožní vyhovieť skupine požiadaviek občanov, ktoré sa týkali úprav verejnej zelene a detských ihrísk. Realizácia požiadaviek ako rozšírenie parkovacích plôch a odvodnenie komunikácií pri činžiaku č. 828, oprava chodníka a rozšírenie verejného osvetlenia pri činžiaku č. 1033 bude závisieť od priorít, ktoré určia poslanci mestského zastupiteľstva 18. apríla 2013 na investičnom workshope.

Obyvatelia činžiaku č. 943 upozornili vedenie mesta na nesplnenú požiadavku ešte z marca minulého roka, kedy požadovali výrub topoľov na parkovisku pri ZŠ, pretože im padajúce konáre spôsobujú škody na autách a ohrozujú okoloidúcich. V tejto veci začalo mesto hneď aj konať a topole chcelo ešte v októbri vyrúbať. Správne konanie však napadol občan Partizánskeho, ktorý býva na opačnom konci mesta, a administratívny proces výrubu sa musí zopakovať. V tejto súvislosti požiadal primátor občanov o trpezlivosť a ubezpečil ich, že aj radnica má záujem topole v záujme bezpečnosti ľudí a ochrany ich majetku odstrániť a na ich mieste chce vysadiť menej problematické dreviny. Trpezlivosť si však bude vyžadovať aj ďalší veľký problém, ktorým je chýbajúci chodník cez železničné priecestie smerom ku Kauflandu. „Treba povedať, že vybudovanie chodníka, ktoré je pre nás rozhodne  prioritou, nezávisí len od rozhodnutia a snahy mesta. V celom konaní sú potrebné rozhodnutia až štyroch zúčastnených strán, čo je administratívne veľmi náročné. Bez týchto rozhodnutí sa mesto jednoducho nemôže pohnúť ďalej, pretože by porušilo zákon. Snažíme sa však nepoľaviť, a rokujeme intenzívne ďalej,“ uviedol primátor.

Kritika obyvateľov sa zniesla aj na nedisciplinovaných vodičov, ktorý svojou rýchlou jazdou ohrozujú chodcov ako na Ul. gen Svobodu, tak i na Nádražnej ul. pred ZŠ. Nebránia im v tom ani retardéry, ktoré mesto osadilo na komunikáciách na žiadosť občanov. Od vedenia mesta by preto privítali opätovné rokovanie so zástupcami štátnej polície o zintenzívnení dopravných kontrol na Luhoch. Nespokojnosť vyjadrili občania napr. aj s kvalitou novoopravených výtlkov a s neupravenými terénmi po rozkopávkach plynových a vodovodných prípojok. Pripomienkovanými témami boli okrem iného aj zgrupovanie bezdomovcov za garážami pri zberných surovinách, nedostatočné čistenie ulíc od zimného posypu kvôli zaparkovaným vozidlám, parkovanie na chodníkoch ako aj vyčíňanie zákazníkov prevádzky Dallas najmä v nočných hodinách. V týchto prípadoch primátor prisľúbil razantnejší prístup mestskej polície, vrátane udeľovania pokút.

Môže sa Vám ešte páčiť...