Aprílové verejné stretnutie primátora s obyvateľmi Centra

Poďakovanie obyvateľom bloku č. 187 za občiansky postoj k ochrane mestskej zelene na Školskej ulici , ako aj informácia o prísľube správcu ciest opraviť výtlky na štátnej ceste do konca mája, odzneli v úvode stretnutia primátora mesta Jozefa Božika s obyvateľmi mestskej časti Centrum, ktoré sa uskutočnilo v stredu 17. apríla 2013 na mestskom úrade.

 

Primátor občanov tradične oboznámil aj so sumárom financií, vynaložených na mestskú časť Centrum za rok 2012, vo výške 392 647,45 €.  Z nich išlo na bežné výdavky v oblasti dopravy a životného prostredia cez 181-tisíc €, zvyšných 211 390 € predstavovali investície do  vybudovania parkovísk pred OBUV-ou, železničnou stanicou a chodníka na Hrnčírikovej ulici, do rekonštrukcie šatní, strechy, prístrešku na futbalovom štadióne FK Tempo a strechy domu kultúry, do odvlhčenia zimného štadióna, výmeny okien na mestskom úrade a MŠ Makarenkova a do oplotenia na Komenského ulici.    

Pri odpočte úloh zástupca prednostu Štefan Hučko okrem iného spomenul, že problém s obyvateľmi výškovej budovy č. 215 by mali vyriešiť kamery, ktoré sa práve teraz inštalovali. Policajné hliadky tiež venujú zvýšenú pozornosť kontrole parkovania osobných motorových vozidiel v centrálnej časti mesta. Chodník medzi blokmi č. 647 a 648 bol už odvodnený a následne upravené bude aj jeho okolie. Na podnet obyvateľov bude pri bloku č. 639 vypílená aj vyschnutá lipa.

V úvode diskusie sa ako prvý ujal slova Jozef Hudec, konateľ spoločnosti Eurotex SR, ktorá vlastní budovu prevádzky na Školskej ulici. Občanom sa ospravedlnil za situáciu, ktorá sa odohrala na Veľký piatok, označil ju ako nedorozumenie a prisľúbil zabezpečiť náhradnú výsadbu vypílených kríkov a dodržiavanie nočného pokoja. Po jeho vystúpení mu obyvatelia adresovali množstvo otázok ohľadne nonstop prevádzky herne, umiestnenia terasy a riešenia parkovania pre zákazníkov prevádzky. Členovia výboru mestskej časti Centrum informovali občanov, že prerokovali žiadosť o prenájom mestského pozemku na letnú terasu, ale chceli najprv poznať názor priamo zainteresovaných občanov. Nakoľko občania dali na stretnutí jasne najavo, že s týmto zámerom nesúhlasia, primátor ich ubezpečil, že spolu s poslancami mestského zastupiteľstva pri posudzovaní predmetnej žiadosti zohľadnia stanovisko občanov. Obyvatelia centrálnej časti mesta v diskusii okrem iného upozornili aj na potrebu vyčistenia rín na niektorých objektoch, podobne ako na problémy so znečisťovaním životného prostredia nedisciplinovanými spoluobčanmi a bezdomovcami. K žiadosti obyvateľov o odkúpenie pozemkov medzi Jašíkovou a Sokolskou ulicou, ktoré využívajú ako záhradky,  prisľúbil primátor zorganizovať spoločné stretnutie zainteresovaných na májovom zasadnutí VMČ Centrum.   

 

Môže sa Vám ešte páčiť...