Aktivity rybárskeho zväzu podporí aj samospráva

V nedeľu 18. marca 2012 sa v panoramatickom 3D kine stretli členovia Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu (MsO SRZ) v Partizánskom, aby spoločne  zhodnotili svoje aktivity v minulom roku a oboznámili sa s plánom činnosti na tento rok. Pozvanie na schôdzu rybárov prijal aj primátor mesta Jozef Božik.

So správou o činnosti organizácie v uplynulom období oboznámil prítomných jej predseda František Jaššo. Ako povedal, rybári hospodárili s vyrovnaným rozpočtom a najviac finančných prostriedkov dali na zarybnenie. Z minuloročných aktivít spomenul okrem iného výstavbu prístrešku ku chate vo Veľkých  Uherciach, na ktorej sa najviac podieľali členovia zväzu z radov dôchodcov.  Ako ďalej odznelo na schôdzi,  v tomto roku chcú rybári prístrešok dobudovať, snažiť sa tiež budú vyriešiť problémy s prítokom vody do Bágra a s rybármi zo susedných okresov začnú rokovať o sprístupnených ďalších tokov a vôd.  Rybársky hospodár Ladislav Beňačka  zhodnotil úspešné športové rybárske preteky na domácich vodách pre deti i dospelých rybárov a tiež ich lov na najznámejších vodách v rámci SR. Oboznámil ich so štatistikou úlovkov, podľa ktorej rybári ulovili spomedzi rýb najviac kaprov.  Najväčšiu pozornosť venoval zarybňovaniu na pstruhových a nepstruhových vodách v jednotlivých lokalitách revíru mestskej organizácie. Rybárov v tejto súvislosti oboznámil s tým, že veľkouherský potok Drahožica bude chovný pstruhový. MsO SRZ tiež plánuje 5. mája 2012 zorganizovať  tradičné rybárske preteky na Bágri, neskôr aj Majstrovstvá Slovenska v love na prívlač na rieke Nitra „Po prvýkrát v histórii  mesta podporíme aj vašu športovú činnosť. Rybárske preteky, ktoré sa uskutočnia v máji, budú po dohode s členmi vášho výboru už pretekmi O pohár primátora mesta. Tak ako v minulom roku, aj v tomto roku podporím vašu prospešnú činnosť aj osobne. Môžem vám sľúbiť, že k zabezpečeniu väčšieho poriadku v okolí Bágra usmerníme aj kontrolnú činnosť mestskej polície,“ dodal primátor mesta Jozef Božik.

  

 

 

Môže sa Vám ešte páčiť...