Aktivity ICM dávajú mladým priestor na sebarealizáciu

 

Vo štvrtok 26. mája 2011 sa v malej zasadačke mestského úradu uskutočnil prvý tohtoročný snem Informačného centra mladých (ICM) v Partizánskom. Jeho náplňou bolo bilancovanie činností za uplynulý rok a plánovanie nových aktivít.  

To, že mladí Partizánčania berú svoje členstvo v ICM skutočne vážne, potvrdili študenti a žiaci, z ktorých viacerí sú zároveň aj členmi Mládežníckeho parlamentu mesta Partizánske, aj svojou účasťou na štvrtkovom sneme. Nechýbal ani primátor mesta Jozef Božik, ktorý bol v roku 1994 zakladateľov ICM.  „Je obdivuhodné, aké zázemie ste si dokázali medzi mladými v našom meste za sedem rokov existencie ICM vybudovať.  Je veľmi dôležité, aby mladí ľudia mali priestor na čo najväčšiu sebarealizáciu, aby sa mohli zhovárať o rôznych dôležitých veciach na neformálnej báze. A práve vy im rôznymi aktivitami, ktoré organizujete, túto možnosť dávate,“ nešetril slovami chvály na adresu občianskeho združenia a jej mladých aktívnych členov primátor, ktorý všetkým študentom a žiakom za ich aktívnu prácu venoval permanentky na kúpalisko Dúha.

Ako odznelo pri čítaní výročnej správy za rok 2010, združenie sa aj v uplynulom roku venovalo najmä poskytovaniu informačno-poradenských služieb z rôznych oblastiach života, organizovalo vzdelávacie aktivity ako besedy, prednášky a workshopy, ale aj voľnočasové aktivity ako bowlingový turnaj, fotografickú súťaž a podobne. Ako dodala Katarína Hartmannová, nemenej zaujímavých aktivít má ICM naplánovaných aj v tomto roku. Už koncom júna sa pod gesciou ICM uskutoční veľké podujatie pod  názvom Deň mladých mesta, súčasťou ktorého bude okrem iného aj pokus o prekonanie rekordu v tancovaní makareny.

 

Môže sa Vám ešte páčiť...