Ako ďalej s megaprojektom Sever?

Mal byť dokončený v priebehu budúceho roka, a hoci sa končí rok 2014, po stavebných prácach niet ani stopy. Reč je o veľkom projekte Čistiareň odpadových vôd (ČOV) – Sever, ktorý má riešiť odkanalizovanie obcí a čistenie odpadových vôd regiónu Hornej Nitry.

Prínosom projektu je zriadiť novú a dobudovať existujúcu verejnú kanalizačnú sieť, ako aj intenzifikovať a modernizovať čistiace stanice ČOV v okresoch Partizánske, Bánovce nad Bebravou a Topoľčany. Na jeho realizáciu však región čaká viac ako tri roky. Západoslovenská vodárenská spoločnosť (ZsVS) Nitra projekt predložila Európskej komisii v Bruseli ešte koncom roka 2011. Schválený bol v auguste 2012 a stavebné práce mali byť podľa neho hotové v budúcom roku. Aké okolnosti oddialili realizáciu projektu, financovaného z prostriedkov Európskej únie, a v akom štádiu sa momentálne nachádza, ozrejmil začiatkom decembra na stretnutí s primátorom Jozefom Božikom nový predseda predstavenstva ZsVS Zsolt Lukáč: „Projekt bol dimenzovaný na to, aby sme finančné zdroje využili ešte z predchádzajúceho programovacieho obdobia, bohužiaľ, kvôli zdĺhavému verejnému obstarávaniu, ktoré trvalo viac ako dva roky, sme skoro nestihli termín využiteľnosti fondov.“ Celý proces spomalilo vyhlásenie opakovaného výberového konania na stavebný dozor, preto jeho prípravu ukončujú až v týchto dňoch.

Zachrániť situáciu sa podarilo za posledný polrok práve vďaka rokovaniam s Ministerstvom životného prostredia SR, ktoré nad stavbami tejto veľkostnej kategórie vykonáva trvalý dozor. „Dohodli sme sa na fázovaní projektu, čo znamená, že časť investícií sa využije ešte z predchádzajúceho programovacieho obdobia, ale aby sme nestratili tento projekt, časť financií pôjde už z nového programovacieho obdobia. To je v súčasnosti na 99 % dohodnuté, zadefinované a verím, že tento projekt takto úspešne aj spustíme.“ Prvé technické práce sľubuje zástupca ZsVS už na jar budúceho roka.

Do aktivít projektu Sever patrí okrem iného:

– výstavba novej splaškovej stokovej siete v okrese Bánovce nad Bebravou (ide o mestské časti Malé Chlievany, Dolné Ozorovce, Horné Ozorovce a obec Horné Naštice)

– výstavba novej splaškovej stokovej siete v okrese Partizánske (ide o mestské časti Malé Bielice, Veľké Bielice a obce Malé Kršteňany, Pažiť, Brodzany, Veľké Kršteňany, Kolačno, Veľké Uherce a Malé Uherce)

– intenzifikácia ČOV Bánovce nad Bebravou

– intenzifikácia ČOV Partizánske, súčasťou toho je zrušenie ČOV Veľké Uherce a jej presmerovanie do ČOV Partizánske

(Tempo)

Môže sa Vám ešte páčiť...