Aeroklub rokoval s vedením mesta o rozvoji letiska

Strategický rozvoj Letiska Malé Bielice bol v nedeľu 22. apríla 2012 jednou z tém na pravidelnej celočlenskej schôdzi Aeroklubu, ktorú viedol jeho predseda Jozef Ondruška, poslanec MsZ v Partizánskom. Zúčastnili sa jej aj primátor mesta Jozef Božik, prednostka MsÚ Dáša Jakubíková a poslanec MsZ Jaroslav Tkáč.

V úvode odzneli aj základné informácie o spoločnom strategickom rozvoji letiska s mestom. Na margo tejto spolupráce Jozef Ondruška povedal: „S mestom máme rozbehnutých viacej spoločných projektov. Ide o projekty realizované na pozemkoch, ktoré patria mestu a my, ako Aeroklub ich máme v prenájme. Chceme ľudom, návštevníkom priblížiť a spríjemniť  pobyt. Aj vedenie mesta má úmysel urobiť z tejto časti mesta oddychovú zónu. Z tohto dôvodu sme pozvali vedenie magistrátu na rokovanie, kde sme tieto veci prebrali. Myslím, si že naša spolupráca je na veľmi dobrej úrovni.“ Podľa jeho informácií, do konca roka plánujú rozšíriť už existujúce detské ihrisko a vybudovať detský park. Predovšetkým chcú do konca roka  zrealizovať výstavbu hygienických zariadení, najmä kvôli akciám s veľkou účasťou návštevníkov, ktoré na letisku organizujú v spolupráci aj s inými subjektami. V tomto roku by sa malo začať aj s výstavbou ďalších hangárov pre lietadlá.

Slovenský národný aeroklub generála M. R. Štefánika – Aeroklub Partizánske funguje ako záujmové občianske združenie presne dvadsať rokov – od roku 1992,  kedy sa zrušil Zväzarm. V súčasnosti má 28 riadnych členov a ďalších asi 50, tzv. cezpoľných členov, ktorí využívajú letisko.

Môže sa Vám ešte páčiť...