Atletický areál pri ZŠ Rudolfa Jašíka je zrekonštruovaný

Moderný ľahkoatletický športový areál pri Základnej škole Rudolfa Jašíka sa stal skutočnosťou. Vo štvrtok 4. októbra 2018 ho do užívania odovzdali prestrihnutím pásky primátor Jozef Božik a riaditeľka školy Dagmar Pučeková. Športový areál prešiel...

Z jesenných stretnutí primátora s obyvateľmi Návojoviec a Malých Bielic

S príchodom jesene začal primátor Partizánskeho Jozef Božik druhé tohtoročné kolo verejných stretnutí v jednotlivých mestských častiach. V stredu 26. septembra 2018 diskutoval o aktuálnych problémoch a dianí v meste s Návojovčanmi, o päť dní neskôr s obyvateľmi Malých Bielic. Návojovce Investičnou...

Zo septembrového kontrolného dňa primátora na stavbách

Detské ihriská s novými hracími prvkami, ako i ďalšie aktuálne realizované investičné projekty v Partizánskom boli v centre pozornosti primátora Jozefa Božika počas kontrolného dňa na stavbách, ktorý absolvoval so svojimi spolupracovníkmi posledný septembrový štvrtok.  Váhové...

Partizánske oslavovalo 80. narodeniny

Mesto Partizánske, niekdajšia osada Baťovany, začalo písať svoju históriu 8. augusta 1938. Okrúhle 80. výročie svojho založenia si pripomenulo v prvý septembrový týždeň štvordňovými oslavami. V bohatom programe podujatia Narodeninové mesto Partizánske nechýbali slávnostné okamihy, poprepletané...

Z augustového kontrolného dňa primátora na stavbách

Viaceré z aktuálne realizovaných investičných akcií samosprávy sa dostávajú do finálnej podoby. Podrobnejšie informácie o stave projektov priniesol pravidelný kontrolný deň primátora Jozefa Božika na stavbách, ktorý sa uskutočnil v posledný augustový pondelok. Mesto spolu s Technickými...

Pripomenuli sme si výročie vypuknutia SNP

Nad Námestím SNP v Partizánskom vzlietli v sobotu 25. augusta 2018 biele holubice a 74 bielych balónov. Aj takto symbolicky si Partizánčania pripomenuli 29. august 1944, deň vypuknutia Slovenského národného povstania, ktoré znamenalo začiatok otvoreného ozbrojeného boja...