Jozef Božik http://www.jozefbozik.sk Primátor mesta Partizánske Fri, 29 Jun 2018 07:40:36 +0000 sk-SK hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.7 Z júnového kontrolného dňa primátora na stavbách http://www.jozefbozik.sk/z-junoveho-kontrolneho-dna-primatora-na-stavbach-3/ Fri, 29 Jun 2018 07:39:57 +0000 http://www.jozefbozik.sk/?p=7123 Na júnovom kontrolnom dni na stavbách dominovali práce v exteriéri. O postupe ich realizácie, ako aj o stave ďalších investičných projektov sa informoval primátor Jozef Božik so svojimi spolupracovníkmi z mestského úradu.

Vo finálnej fáze je rekonštrukcia Zariadenia opatrovateľskej služby na Družstevnej ulici. Ostáva dokončiť hygienické centrum, vymaľovať chodby, vymeniť podlahy a vchodové dvere do izieb. „V priebehu rekonštrukcie sa urobilo niekoľko prác, je kompletne vymenená celá elektroinštalácia, sú vymaľované izby a spoločenské miestnosti pre klientov, vymenená sanita v hygienických zariadeniach, takisto sú vymenené obklady,“ uviedla riaditeľka Domova n.o. a poverená riadením ZOS Petra Zubatá.

Už počas minulého mesiaca sa začali stavebné práce súvisiace s opravou chodníka na ulici Generála Svobodu. „V prvej etape pozostávajú z rekonštrukcie v dĺžke asi 250 metrov, súčasťou je aj osadenie zábradlia, ktoré zvýši bezpečnosť chodcov v tejto križovatke,“ podotkol Milan Kráľ, vedúci oddelenia územného rozvoja a výstavby MsÚ.

Práce finišujú aj v areáli kúpeľov v Malých Bieliciach, kde už čoskoro bude návštevníkom k dispozícii nová letná terasa. „Pribudne tam bar, ktorý bude mať dve časti, interiérovú a exteriérovú, aby ľudia mohli prísť aj na bicykli zvonku a takisto pribudlo volejbalové ihrisko, ktoré už je dokončené,“ priblížil riaditeľ Termálov Malé Bielice Jozef Strna.

V máji mesto realizovalo komplexnú rekonštrukciu strechy Domu smútku vo Veľkých Bieliciach. „Mesto sa dohodlo s pohrebníctvom Dvonč, že následne na vlastné náklady zrekonštruuje vonkajšiu fasádu, ktorá je poškodená zatekajúcou vodou a opraví vnútorné omietky a maľovky,“ doplnil Martin Hlbočan, vedúci oddelenia služieb MsÚ.

Kontrolná skupina si bola obzrieť aj dve nové petangové ihriská. Jedno z nich sa vybudovalo pri centre voľného času. „Nebude slúžiť iba deťom, ktoré navštevujú CVČ a občanom z lokality Luhy I, ale aj komunitnému centru, ktoré je zamerané na prácu s marginalizovanými skupinami a to nielen vo väzbe na etnicitu, ale aj na vek, pretože komunitné centrum je často navštevované aj seniormi, ktorí sú organizovaní v rôznych spoločenských organizáciách,“ ozrejmil primátor. Druhé petangové ihrisko buduje mesto na žiadosť výboru mestskej časti Luhy II a obyvateľov sídliska na Veľkej okružnej. „Ihrisko je dlhé 15 metrov, široké 6 metrov, budú sa tu dať hrať dva zápasy naraz a ešte pribudnú dve lavičky,“ dodal Igor Fábry z oddelenia životného prostredia a dopravy MsÚ.

V plnom prúde je v týchto dňoch rekonštrukcia valbových striech budov ZŠ Radovana Kaufmana, ktorá zahŕňa kompletnú výmenu krytiny a zateplenie stropu. „Na pôvodný podhľad sa osadil nový, na jednej strane to už máme hotové a momentálne sa osadzujú ríny a pripájajú zvody. Ukladala sa aj nová krytina aj snehové zábrany,“ uviedol Karol Rebro z realizačnej firmy.

Kroky kontrolnej skupiny smerovali aj do Parku Milana Rastislava Štefánika. V rámci prvej etapy cezhraničného projektu, ktorý je postavený na spolupráci miest Partizánske a Valašské Meziříčí, sa vybudovalo 240 metrov mlatového chodníka. Do priestoru parku budú ešte osadené dve miniatúry Bratislavského hradu a Mohyly M. R. Štefánika na Bradle.

Dokončené bolo aj búranie starej budovy na Šimonovianskej ulici oproti Vodnému hradu a úprava deliaceho múru na hranici pozemku. „V ďalšej časti podľa projektu pripravujeme ešte v tomto roku realizáciu spevnenej plochy pre odstavenie motorových vozidiel aj s výjazdom na hlavnú cestu,“ dodal vedúci oddelenia územného rozvoja a výstavby MsÚ Milan Kráľ.

Ďalšou zo zastávok kontrolného dňa bola aj Školská ulica, kde Technické služby mesta Partizánske do konca mája zrealizovali rekonštrukciu chodníka s dĺžkou 270 metrov a rozlohou 545 m2.

Na Námestí SNP sa už vyníma nová kvetinová výzdoba. „Skladba toho trvalkového záhonu je realizovaná tak, že počas celého roku budú jednotlivé druhy trvaliek zakvitať, pričom trávy budú dopĺňať celý kolorit poloblúku,“ vysvetlil Marián Omelka z oddelenia životného prostredia a dopravy MsÚ. Trvalkovými záhonmi je skrášlený aj kruhový objazd na ulici Generála Svobodu. Výsadba má zároveň zdôrazňovať aj počet rokov mesta Partizánske. „Preto v rámci centrálnej časti námestia pribudlo číslo 80 a mojou snahou je, aby vždy počas roka tu v rámci kvetinovej výzdoby dominovala číslica, ktorá bude reprezentovať počet rokov existencie mesta Partizánske,“ vyjadril sa primátor.

Zrealizované boli aj opravy povrchov miestnych komunikácii pružnými zálievkami na uliciach Hrnčíriková, Februárová, Jesenského, Malinovského, Rudolfa Jašíka a Priemyselná. „Technológia opravy spočíva v tom, že sa pozdĺžna alebo priečna prasklina vyfrézuje a celá medzera, ktorá vznikne, sa vyplní pružnou asfaltovou zmesou, tak aby sa do podložia komunikácie nedostávala voda,“ informoval Peter Minárik z oddelenia životného prostredia a dopravy MsÚ.

(Tempo)

]]>
Bytovku č. 206 na Nábrežnej ulici už mesto uzatvorilo http://www.jozefbozik.sk/bytovku-c-206-na-nabreznej-ulici-uz-mesto-uzatvorilo/ Mon, 25 Jun 2018 12:41:14 +0000 http://www.jozefbozik.sk/?p=7100 Nábrežná ulica v Partizánskom je neslávne známa spustnutými bytovými domami. Ich opotrebovaný stav je najmä dôsledkom nesprávneho prístupu nájomníkov k týmto mestským bytom. Z tohto dôvodu samospráva nedávno uzatvorila aj bytový dom č. 206, ktorý má v pláne v už čoskoro zbúrať.

Mesto po prvý raz aktívne pristúpilo k riešeniu problémov s asociálmi v septembri 2012. Zorganizovalo pochod za práva slušných ľudí, ktorého sa zúčastnilo niekoľko tisíc občanov. Odvtedy sa napríklad v otázke zničených a tzv. vybývaných bytov veľa zmenilo. Okrem uzavretia dvoch bytoviek treba spomenúť aj zamknutú výškovú budovu. „Doposiaľ bolo deložovaných 162 asociálnych domácností, resp. domácností, ktoré sa správali neprispôsobivo. V roku 2014 sme na Nábrežnej ulici uzatvorili bytový dom č. 207 a o rok sme ho zbúrali, rovnaký osud čaká aj bytový dom č. 206. Koncom mája bol uzatvorený a počas letných prázdnin ho budeme búrať. Je to signál pre všetkých, ktorí si myslia, že aj keď byty vybývajú, dostanú ďalšie. No v žiadnom prípade nedovolím, aby takíto ľudia dostali šancu na území mesta získať nájomný byt,“ uviedol primátor Jozef Božik.

Budova s číslom 206 sa teda čoskoro stane minulosťou. „Vnútro bytovky je v žalostnom stave a myslím si, že nikto slušný a platiaci by nešiel do takejto lokality bývať. Preto je dôležité, aby sme pokračovali v zápase ďalej, aby sme túto časť pripravili pre budúcnosť tak, aby tu žili len tí ľudia, ktorí sa vedia správať,“ zhodnotil po obhliadke priestorov primátor. Napriek tomu, že mesto rieši situáciu chátrajúcich budov, problém s neprispôsobivým spôsobom života niektorých rodín ostal, len sa presunul na iné miesto. „Veľa z nich išlo mimo územia Partizánskeho, no vzhľadom na ochranu osobných údajov nebudem presnejšie uvádzať, kde sa vysťahovali. Platí však, že ak niekto prenajme súkromný byt alebo dom asociálne správajúcemu sa jedincovi, je to jeho súkromná vec. Od mesta asociál byt nedostane,“ dodal Božik.

(Tempo)

]]>
Novonarodení Partizánčania dostanú od mesta topánočky http://www.jozefbozik.sk/novonarodeni-partizancania-dostanu-od-mesta-topanocky/ Mon, 25 Jun 2018 12:30:08 +0000 http://www.jozefbozik.sk/?p=7095 Každý novonarodený občan mesta Partizánske dostane od samosprávy topánky. Iniciatíva primátora Jozefa Božika sa viaže k 80. výročiu založenia mesta.

Prvé topánočky si pre svoju dcérku prevzala v piatok 15. júna 2018 Partizánčanka Marta. „V roku 80. výročia založenia mesta Partizánske, ktoré malo veľa prívlastkov, okrem iného aj mesto obuvi, som sa rozhodol, že začneme novú tradíciu. Bude spočívať v tom, že detičky narodené od 1. januára 2018 dostanú ako symbol nášho mesta detské topánočky veľkosti 20. Keď teda začnú robiť prvé krôčiky, budú to kroky v topánočkách od mesta Partizánske,“ uviedol pre redakciu primátor Božik. Na tomto pláne sa radnica dohodla s obuvníckou firmou, ktorá sídli v meste. „Rozhodli sme sa, že túto spoluprácu chceme z toho dôvodu, aby sa v Partizánskom zviditeľnila výroba obuvi. Prvé páry sme sa rozhodli darovať, aby sa naštartovala táto tradícia a ďalšie by sme v spolupráci s mestom vyrábali a kupovalo by ich mesto,“ vysvetlila Viera Halmová, konateľka firmy Richter, s.r.o.. Prvých 160 párov topánok sú darované od firmy, ďalšie bude Partizánske kupovať z kombinovaných zdrojov mesta, ako aj fyzickej osoby primátora Jozefa Božika. Rodičom detí narodených od 1. januára tohto roku s trvalým pobytom v Partizánskom mesto už zaslalo listy o možnosti prebrať si tento dar. Postupne sú im odovzdávané v mestskom úrade.

(Tempo)

]]>
Z jarných verejných stretnutí primátora s obyvateľmi Štrkovca a Centra http://www.jozefbozik.sk/z-jarnych-verejnych-stretnuti-primatora-s-obyvatelmi-strkovca-a-centra/ Mon, 25 Jun 2018 12:24:49 +0000 http://www.jozefbozik.sk/?p=7087 Jarné kolo verejných stretnutí s občanmi Partizánskeho uzavrel primátor mesta Jozef Božik koncom mája diskusiou s obyvateľmi mestských častí Štrkovec a Centrum.

Štrkovec

Či už ide o osadenie spomaľovačov, umiestnenie kontajnerov, alebo opiľovanie stromov, takmer každá téma je sprevádzaná rôznymi názormi občanov, neraz aj protichodnými. To, čo chce jeden, druhému nevonia, každému sa však vyhovieť nedá. Tak tomu bolo aj na stretnutí na Štrkovci. Najviac diskutovaná tu bola opäť téma Moyzesovej ulice. O potrebe jej rekonštrukcie nemožno pochybovať, keďže ako poznamenal jeden z občanov „nebola opravovaná 40 rokov. Autá tadiaľ jazdia prirýchlo, robia si tam preteky,“ posťažoval sa obyvateľ Moyzesovej a k nemu sa pridali ďalší. Niektorí navrhujú osadiť spomaľovacie pruhy, tie tam však boli, ale na podnet obyvateľov domov boli odstránené. Tak akou cestou sa vydať? „Ideme na to úplne opačne,“ uviedol ďalší z prítomných, „mali by sme začať od prevýchovy ľudí. Keby každý jazdil tak, ako sa má jazdiť v meste, nebolo by treba spomaľovače a možno by aj cesta bola v inom stave, ako aktuálne je.“ Problémom sú taktiež prepadnuté miesta a jamy, kde sa po daždi robia veľké mláky. Ako podotkla obyvateľka Moyzesovej ulice, rýchlo jazdiace autá nehľadia ani na mláky, ani na stav cesty a ani na okoloidúcich. Jej slová potvrdil aj ďalší obyvateľ tejto ulice, ktorý sa zmienil o fragmentácii asfaltu. Kusy asfaltu už môžu byť problémom a ten bude mesto riešiť. Momentálne však rozsiahlejšia oprava povrchu cesty na tejto ulici nie je v súčasnosti v prioritách mestskej časti, a teda ani mesta, nakoľko by si to vyžadovalo nemalé prostriedky. „Nemôžem vám sľúbiť, že bude opravená na budúci rok, ale určite sa tým po podnete z VMČ budeme zaoberať. Je to o prioritách mesta a výborov mestských častí“ uviedol primátor s tým, že mesto má modernizačný dlh a na rekonštrukciu či opravu takto čaká niekoľko desiatok ďalších projektov v oblasti komunikácií.

Občania sa na vedenie mesta na stretnutí obrátili s rôznymi otázkami, ktoré sa týkajú susedských či občianskych sporov, a zároveň sa poďakovali za viaceré splnené požiadavky. Medzi tými, ktoré zhrnul zástupca prednostky MsÚ Štefan Hučko a boli evidované od predchádzajúceho, jesenného stretnutia, bolo dosadenie stromov v areáli základnej školy, zdokumentovanie stromov v mestskej časti a vyhodnotenie ich stavu, či chýbajúce stojisko na kontajnery pri bytovke č. 423 na Obuvníckej ul., ktoré sa medzičasom dobudovalo. Občania sa od primátora dozvedeli o projektoch, ktoré boli zrealizované v jednotlivých mestských častiach, aj o tom, čo sa chystá. Jednou z aktivít je rekonštrukcia športového areálu v Základnej škole Rudolfa Jašíka, ktorá bude stáť 325-tisíc eur. Jej súčasťou je nová tartanová dráha, doskočiská do diaľky a výšky, priestor na vrh guľou a multifunkčné ihrisko. „Takmer 4-ročné úsilie bude iste veľkým prínosom pre celé mesto i vynikajúcich atlétov,“ uviedla poslankyňa MsZ Mária Hazuchová. Ďalšou z najbližšie realizovaných požiadaviek VMČ na Štrkovci je aj rekonštrukcia chodníkov v areáli MŠ na Obuvníckej ulici.

Stretnutie využila členka výboru mestskej časti Mária Hazuchová na to, aby upozornila na častejšie čistenie chodníkov na Štrkovci. V závere zarezonovalo niekoľko menších pripomienok občanov, ako bol neporiadok okolo kontajnerov, či potreba dobudovať chodníky na uliciach, kde sa nenachádzajú. Takou je napríklad ulica Jána Švermu. Ako ale uviedol primátor, tento problém by sa dal vyriešiť len tak, že by sa vybudoval chodník a ulica by sa zjednosmernila. Na záver vysvetlil občanovi, ktorý apeloval na absentujúcu cyklotrasu v Partizánskom, že mesto vypracovalo projekt cezhraničnej spolupráce. Jeho výsledkom by malo byť vybudovanie cyklochodníka a v súčasnosti sa mesto uchádza o finančné prostriedky na jeho realizáciu.

Centrum

V úvode stretnutia s obyvateľmi mestskej časti Centrum predstavil primátor najdôležitejšie investičné aktivity, ktoré mesto zrealizovalo a ktoré má v pláne. Podľa jeho slov čaká mesto v tomto roku viac ako 50 investícii. Patrí k nim aj rekonštrukcia strechy na mestskej knižnici a strechy základnej umeleckej školy, a tiež rekonštrukcia chodníkov na Školskej ulici a Generála Svobodu. Pribudli i mlátové chodníky v Parku Milana Rastislava Štefánika. „Už dnes umožňujú to, aby človek, ktorý ide z obchodného domu Billa a nechce ísť popri ceste na Hrnčírikovej ulici, aby sa prešiel zelenou oázou,“ uviedol primátor. Nemenej dôležitou investíciou je rekonštrukcia križovatiek a chodníkov v ich blízkosti. Týkať sa bude aj križovatky ulíc Družstevná a Nádražná na hraniciach mestských častí Centrum a Luhy I. Zároveň bude opravený asfaltový povrch od tejto križovatky až po koniec Materskej školy na Makarenkovej ulici. „V pláne je zbúranie bytovky č. 206 na Nábrežnej ulici a dôležitou investíciou bude aj likvidácia azbestového prílepku pri bytovom dome č. 945 na Februárovej ulici, ktorý v čase internátu slúžil ako spoločenský priestor,“ priblížil primátor.

Odpočet úloh z jesenného stretnutia odprezentovala prednostka MsÚ Dáša Jakubíková. Išlo napríklad o vyznačenie čiar na spevnenej ploche pre odstavenie motorových vozidiel na Družstevnej ulici medzi bytovými domami č. 643 a 644. Ako podotkla, bez vyprázdnenia parkovacej plochy nebudú môcť byť vyznačené. Majiteľov áut spolu s bytovými hospodármi poprosil o spoluprácu aj predseda Výboru mestskej časti Centrum Juraj Krasula. Bytová hospodárka zároveň apelovala na to, aby tí, ktorí parkujú na spevnenej ploche, neničili fasádu obytného domu ako aj jeho okolie. Na Námestí SNP pri obytnom bloku č. 210 sa robila oprava, poškodil sa však vstup do bloku, preto občania požadovali jeho opravu. Tá sa bude robiť v rámci bežnej údržby. Vyhovené bolo aj žiadosti obyvateľov Školskej ulice o údržbu chodníka, trávnatých plôch a vyčistenie kanalizačných vpustí. V rozpočte na tento rok sú vyčlenené financie i na rozšírenie a rekonštrukciu verejného osvetlenia na Hrnčírikovej ulici a robiť sa bude i chodník pri bloku č. 647.

Priestor na diskusiu využila obyvateľka bytového domu č. 1033, ktorá žiadala o vybudovanie chodníka. „Zaradený bol do investičného plánu, no vzhľadom na to, že sa tam ide teraz búrať a budovať, nebudeme ho robiť. Realizovaný by mohol byť až vtedy, keď odídu mechanizmy a Technické služby mesta dokončia parkovisko,“ skonštatovala prednostka. Ďalšia z prítomných požadovala zriadenie prístrešku s lavičkou na zastávke MHD pri nákupných centrách. Občania otvorili i tému umiestňovania reklamných bilbordov na bytových domoch. „Čo sa týka vizuálneho smogu a bilbordov, sme možno jediný výbor mestskej časti na Slovensku, ktorý sa postavil proti celoslovenskému prevádzkovateľovi bilbordov a neodsúhlasili sme ich prenájom pri Bille a zastávke SAD,“ reagoval Juraj Krasula. S poznámkou vystúpili aj viacerí obyvatelia tzv. osmidomkov na ulici Rudolfa Jašíka, ktorí majú problém s vynášaním vriec s odpadom po strihaní zelene. „Túto činnosť obstaráva mestský úrad prostredníctvom objednávky na technické služby, treba to nahlásiť, nie je s tým problém,“ odpovedal námestník riaditeľa TSM Partizánske Tibor Kúdela.

Reč bola aj o zachovaní Baťových domčekov v centre mesta. „Malo by sa urobiť niečo pre záchranu toho, čím sa chválime, že sme Baťove mesto, mesto obuvi, ale nielen tým, že dáme nejaké pomenovanie škole, ale aby sme zachránili Červenú ulicu aj závody. Možno by bolo dobré vytvoriť nejakú dlhodobú koncepciu, ktorá bude zapadať do architektúry. Centrum by sme si mali zachovať,“ zaznel jeden z podnetov. „Ak sa Partizánske nezaregulovalo v 90. rokoch minulého storočia, tak už dnes nie je šanca regulovať. Je pravda, že mesto sa mení, ale bez finančnej pomoci štátu nedokážeme čokoľvek zakonzervovať. Je však záujem v priebehu nasledujúceho obdobia odkúpiť na Červenej ulici jeden dom na ukážku toho, ako sa tam kedysi stavalo,“ uzavrel primátor.

(Tempo)

]]>
Z májového kontrolného dňa primátora na stavbách http://www.jozefbozik.sk/z-majoveho-kontrolneho-dna-primatora-na-stavbach-2/ Mon, 25 Jun 2018 12:22:14 +0000 http://www.jozefbozik.sk/?p=7083 Vonkajší areál kúpeľov v Malých Bieliciach sa rozrastie o nový atypický bar a letnú recepciu. Pre návštevníkov zároveň pribudne aj piesková pláž a volejbalové ihrisko. Informácie nielen o novinkách v kúpeľoch, ale aj o stave aktuálnych investičných aktivít samosprávy zazneli počas májového kontrolného dňa primátora Jozefa Božika na stavbách.

Prvou zastávkou bolo Zariadenie opatrovateľskej služby na Družstevnej ulici, kde momentálne prebiehajú rozsiahle rekonštrukčné práce, zamerané na zvýšenie komfortu pre klientov. „Súbežne sa vykonáva viacero prác, prerábajú a maľujú sa izby a sociálne zariadenia, premiestňuje sa kuchyňa, mení sa elektroinštalácia,“ priblížila súčasný stav riaditeľka Domova Petra Zubatá.

V centre pozornosti kontrolnej skupiny bola aj budova bývalého školského klubu detí pri ZŠ vo Veľkých Bieliciach, ktorú súkromný investor rekonštruuje na bytový dom so štyrmi bytovými jednotkami. „Budova bola poškodená, bol to dubiózny majetok mesta a v tejto chvíli som veľmi rád, že sme sa rozhodli ju kapitalizovať a že je tu firma, ktorá tu spravila dvojizbové byty pre mladé rodiny,“ zdôraznil poslanec MsZ a člen VMČ Veľké Bielice Erich Dvonč.

V máji sa začalo so stavebnými prácami na ulici Generála Svobodu, ktoré súvisia s opravou chodníka. „Vykonáva sa zarezávanie cesty v mieste, kde budú osadzované obrubníky a vybúrava sa pôvodný chodník,“ vysvetlil Peter Ridzik z oddelenia územného rozvoja a výstavby MsÚ v Partizánskom. Súčasťou prác bude aj priečne prepojenie kanalizačných rúr, preto by mali najmä motoristi dbať na zvýšenú opatrnosť v tomto úseku. Realizátor stavby žiada vodičov aj o trpezlivosť a ohľaduplnosť.

V týchto dňoch tiež prebieha rekonštrukcia valbových striech budovy ZŠ Radovana Kaufmana, ktorá zahŕňa kompletnú výmenu krytiny a zateplenie stropu. „Momentálne demontujeme starú krytinu, staré latovanie a vypratávame povalu. Robia sa prípravné práce, čo sa týka bleskozvodu a uzemnenia,“ uviedol Marián Valo z realizačnej firmy.

V rámci realizácie cezhraničného projektu mesto pokračuje s revitalizáciou Parku M. R. Štefánika, kde pribudne 240 metrov nových mlatových chodníkov.

Na Hrnčírikovej ulici bola nedávno odovzdaná do užívania spevnená plocha zo zatrávňovacej dlažby. Jej súčasťou sú aj lavičky a miesto, kde bude vysadený záhon. V blízkosti tržnice pribudne tiež spevnená plocha pre umiestnenie zberných nádob.

V najbližších dňoch sa začne aj s výsadbou ďalších záhonov a kvetín v meste. „Nové záhony v centre mesta a v jeho blízkosti, podobne ako aj kruhová križovatka v centre sa onedlho zazelenajú, respektíve budú pestrofarebné, a to preto, lebo mesto Partizánske pripravuje novú kvetinovú výzdobu, aby zatraktívnilo a skrášlilo centrálnu mestskú zónu,“ uviedol primátor Jozef Božik.

V Šimonovanoch oproti Vodnému hradu prebiehali v uplynulých dňoch búracie práce na starej budove. Po demolácii bude plocha využitá na vybudovanie spevnených plôch pre odstavenie motorových vozidiel.

Na základe dlhoročnej požiadavky obyvateľov sa na Školskej ulici rekonštruuje pravostranný chodník. „Predpokladaný rozsah prác je približne 550 m2 zo zámkovej dlažby. Pravdepodobne prvý júnový týždeň by mal byť chodník zrekonštruovaný,“ skonštatoval Peter Minárik z oddelenia životného prostredia a dopravy MsÚ v Partizánskom.

Mesto pristúpilo aj ku komplexnej renovácii strechy Domu smútku vo Veľkých Bieliciach, ktorá bola vo veľmi zlom stave. Zrážková voda poškodzovala múry stavby aj interiér. Rekonštrukciou sa tak zabráni ďalšiemu znehodnocovaniu domu smútku.

Kontrolná skupina zavítala aj areálu kúpeľov v Malých Bieliciach, v ktorom by mal do konca júna pribudnúť vonkajší bar s letnou recepciou, piesková pláž a volejbalové ihrisko. Druhá etapa projektu revitalizácie areálu sa začne približne v septembri a bude zahŕňať výstavbu in-line dráhy, ktorá bude súčasťou mestského kúpeľného parku. Vstup do parku bude bezplatný. „Ľudia sa v ňom budú môcť voľne pohybovať, športovať a v kontexte toho, že v blízkosti je vybudované detské a workoutové ihrisko a onedlho tam pribudne aj pumptrack, máme záujem, aby z tohto vznikla jedna ucelená oddychová zóna pre rozvoj domáceho cestovného ruchu,“ dodal primátor.

(Tempo)

]]>
Z jarných verejných stretnutí primátora s obyvateľmi Luhov II a Luhov I http://www.jozefbozik.sk/z-jarnych-verejnych-stretnuti-primatora-s-obyvatelmi-luhov-ii-a-luhov-i/ Mon, 25 Jun 2018 08:05:14 +0000 http://www.jozefbozik.sk/?p=7053 Na každom verejnom stretnutí s občanmi jednotlivých mestských častí sa primátor Jozef Božik snaží informovať o dianí v meste, odpovedať na otázky, ale i odôvodňovať splnenie, či nesplnenie predostretých požiadaviek. Rovnako tomu bolo aj počas jarných stretnutí s obyvateľmi Luhov I a Luhov II.

LUHY II

V úvode stretnutia s obyvateľmi Luhov II primátor oboznámil prítomných s realizovanými investičnými aktivitami v rámci celého mesta. Pri tejto príležitosti spomenul i to, že sa budú renovovať školské kuchyne v každej základnej škole. Cieľom je, aby v každej mestskej časti bolo cítiť, že sa v nej investuje. Mesto v tomto roku v mestskej časti Luhy II vloží bezmála 100-tisíc eur do rekonštrukcií a opráv prístupových a spojovacích chodníkov na Veľkej okružnej. V zmysle požiadavky výboru mestskej časti, ako aj občanov, vybuduje nové petangové ihrisko.

Odpočet plnenia požiadaviek občanov z jesenného stretnutia predniesol zástupca prednostky MsÚ Štefan Hučko. Obyvatelia bytového domu č. 1088 požadovali vypíliť alebo opíliť vŕbu a javor, čomu bolo vyhovené. Vypílená zatiaľ nebude breza pri bytovom bloku č. 1128, pretože sa pri obhliadke zistilo, že je v dobrom stave. Obyvatelia tohto bloku tiež poukázali na nevhodne umiestnené kontajnery v križovatke, ktoré zabraňujú výhľadu na pravú stranu. V čase stretnutia už bol tento problém odstránený. „Pri špeciálnej základnej škole je chodník, ktorý vyúsťuje do parkovacieho miesta, je potrebné dané miesto na parkovanie zrušiť. Aj táto požiadavka bola zrealizovaná,“ informoval zástupca prednostky MsÚ o ďalšom zo splnených podnetov. Odstránená bola aj prepadlina pri bytovom bloku č. 1015. Obyvatelia Luhov II na predchádzajúcom stretnutí požadovali aj vybudovanie spevnenej plochy pre odstavenie motorových vozidiel pri Kotolni, kde by mohlo pribudnúť približne štrnásť miest. „Je to dosť veľká investícia, ktorá v tomto roku nie je prioritou tejto mestskej časti, ale v ďalších rokoch môže byť zahrnutá do investičných aktivít,“ ozrejmil Štefan Hučko. Jednou z pripomienok boli aj výtlky na ceste, ktorá vedie ku garážam za blokom č. 1022. Oprava bola zabezpečená v rámci bežnej údržby v tomto roku a momentálne je už časť zrekonštruovaná.

K novým požiadavkám, ktoré odzneli na stretnutí, patrilo napríklad zaasfaltovanie chodníka popri rieke Nitre. Občania sa zároveň sťažovali na zanedbaný most cez rieku smerom k záhradkám. Okrem toho, že upozornili na zhoršenie parkovania v mestskej časti Luhy II, požadovali aj čiarami vyznačiť miesta na spevnenej ploche pre odstavenie motorových vozidiel. Primátor prisľúbil, že postupne budú dokreslené v celom meste.

LUHY I

Prehľadom aktuálnych investičných akcií v meste otvoril primátor aj stretnutie na Luhoch I.  V tejto mestskej časti ide konkrétne o rekonštrukciu valbovej časti strechy ZŠ Radovana Kaufmana, ktorá je deravá a tečie cez ňu. Dokončená by mala byť do septembra. V súčasnosti prebieha rekonštrukcia chodníka na ulici Generála Svobodu a pripravuje sa rekonštrukcia križovatky medzi ulicami Družstevná a Nádražná. V rovnakej lokalite, na Nádražnej ulici popri areáli materskej školy, je naplánovaná veľkoplošná oprava vozovky, v rámci ktorej cesta dostane nový asfaltový koberec. V areáli centra voľného času sa buduje petangové ihrisko a investícia poputuje aj do renovácie strechy na mestskej knižnici. Na pozemku MŠ na Makarenkovej ulici pribudnú nové chodníky a mesto sa snaží postupne modernizovať aj kuchyňu ZŠ Radovana Kaufmana. Na sídlisku boli vybudované tiež nové spevnené plochy pre zberné nádoby.

Po tom, čo zástupca prednostky MsÚ Štefan Hučko zrekapituloval plnenie podnetov z jesenného stretnutia, začala diskusia. Prvá sťažnosť bola na autá parkujúce pri budove bývalého pohrebníctva, ktoré jednak zacláňajú vo výhľade do križovatky a zároveň čiastočne stoja na chodníku, čím znemožňujú prechod najmä mamičkám s kočíkom. „Parkujú tam také dlhé autá, že keď idú s kočíkom, musia zísť na cestu, aby prešli. Za panelákom č. 721 je dosť voľných miest na novom parkovisku, aby stáli radšej tam,“ vyjadrila sa obyvateľka sídliska. Primátor preto požiadal náčelníka mestskej polície Jozefa Piterku o zvýšenie hliadok v danej oblasti. Parkujúcich by mali najskôr upozorňovať a neskôr aj sankcionovať. Ďalšia zo sťažností bola namierená na narkomanov, ktorí sa zdržiavajú v priestoroch výškovej budovy č. 931. „V takýchto prípadoch má mestská polícia zviazané ruky, nemá na zadržanie narkomanov žiadne kompetencie, a preto treba volať štátnu políciu,“ objasnil primátor. O slovo požiadal aj obyvateľ bytového domu na ul. Generála Svobodu č. 766, ktorého trápi, že parkovisko pred panelákom je už dlhé roky z jednej strany uzatvorené formou slepej ulice. Pôvodne cestu obyvatelia svojvoľne bez súhlasu mesta uzatvorili betónovými kvetináčmi, ktoré tam zostali na dlhé roky. Teraz však na tejto ulici prebieha rekonštrukcia chodníka, a tak boli kvetináče odstránené a slepú ulicu mesto vytvorí z opačnej strany práve pomocou spomínaného chodníka. „Situácia je taká, že parkovisko je obvykle obsadené, a tak musíte popred celý panelák cúvať naspäť, pretože sa nemáte kde otočiť. Ešte kým ten chodník nie je dokončený, poprosil by som, aby táto cesta bola prejazdná z oboch smerov, nech sa tam dá len značka zakazujúca prejazd automobilov,“ povedal. K podnetu sa vyjadril Peter Minárik z oddelenia životného prostredia a dopravy MsÚ: „Obyvatelia tohto bloku si neprajú, aby tadiaľ vozidlá prechádzali a skracovali si cestu. Preto sme im chceli vyjsť v ústrety a to neprávne uzatvorenie kvetináčmi nejako zlegalizovať. Podarilo sa to práve tým chodníkom, pričom to bude fungovať na takom istom princípe ako doteraz,“ povedal s tým, že ak to obyvateľom prestalo vyhovovať a 60 percent  domácností sa podpíše pod sprejazdnenie cesty, mesto sa prispôsobí. Týmito, ale aj ďalšími podnetmi, ktoré zo stretnutia vyplynuli, sa bude v najbližšom období radnica zaoberať.

(Tempo)

]]>
Z jarných verejných stretnutí primátora s obyvateľmi Veľkých Bielic, Šípku a Šimonovian http://www.jozefbozik.sk/z-jarnych-verejnych-stretnuti-primatora-s-obyvatelmi-velkych-bielic-sipku-a-simonovian/ Mon, 25 Jun 2018 08:03:51 +0000 http://www.jozefbozik.sk/?p=7051

Veľké Bielice, Šípok a Šimonovany boli po Návojovciach a Malých Bieliciach ďalšími mestskými časťami, obyvatelia ktorých mali možnosť v rámci jarného kola verejných stretnutí s primátorom Jozefom Božikom diskutovať o aktuálnom dianí a problémoch v Partizánskom.

Veľké Bielice

Stretnutie s obyvateľmi Veľkých Bielíc otvoril primátor informáciami o momentálnej trojpercentnej nezamestnanosti v okrese Partizánske a o prehľade najvýznamnejších investícií, ktoré mesto v tomto roku realizuje. Občania sa dozvedeli aj to, že medzi tohtoročné priority v mestskej časti patrí vybudovanie chodníka na Víťaznej ulici. Primátor vyjadril spokojnosť z kapitalizácie dubiózneho majetku, z bývalého školského klubu detí v areáli miestnej základnej školy a jej okolia, ktoré ich súčasný majiteľ úspešne rekonštruuje na bytové jednotky.

Z úst zástupcu prednostky MsÚ Štefana Hučku si Veľkobieličania vypočuli, ktoré podnety z predchádzajúceho stretnutia boli vyriešené a ktoré sú ešte v riešení. Medzi splnené sa radí napríklad ozvučenie sály kultúrneho domu, orezávanie briez na Víťaznej ulici, osadenie dopravného zrkadla na ulici Hôrka, či vypílenie jedenástich prestarnutých agátov na Agátovej ulici. Požiadavka ohľadom umiestnenia ampliónu mestského rozhlasu ešte nebola splnená, nakoľko sa momentálne realizuje verejné obstarávanie na servis a údržbu.

Priestor na vyjadrenie svojich aktuálnych pripomienok a názorov dostali prítomní občania v diskusii. Rezonovali v nej chýbajúce chodníky ku škole, na Víťaznej a Mostovej ulici, viaceré jamy na frekventovaných komunikáciách a v parku, nepohrabané lístie a napokon aj katastrofálny stav cesty II/579 v smere na Hradište. Pokiaľ však nebude ukončené verejné obstarávanie a následne sa projekt rekonštrukcie cesty a chodníka presunie do ďalšej, konkrétnejšej fázy, motoristi budú musieť byť trpezliví a zhovievaví.

Jedna z otázok smerovala aj na stav projektu ČOV Sever, ktorý narobil nielen obyvateľom Veľkých Bielic na čele mnoho vrások. Ako uviedla prednostka Mestského úradu v Partizánskom Dáša Jakubíková, podľa informácií od investora projektu by kanalizácia mala byť v blízkych dňoch uvedená do skúšobnej prevádzky. Západoslovenská vodárenská spoločnosť však zatiaľ mesto neinformovala o harmonograme a plánoch, ako bude realizovať pripojenie jednotlivých domácností. Vedenie mesta má obavy aj zo samotného spustenia skúšobnej prevádzky a jeho možného opätovného oddialenia, nakoľko ukončenie celého projektu sa neustále odsúva. Ako však zaznelo na stretnutí, mesto je pripravené podať spoločnosti pomocnú ruku pri spúšťaní skúšobnej prevádzky.

Aktivity a snahu riešiť všetky pripomienky kvitovali na stretnutí viacerí občania, rovnako ako aj rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov, vďaka ktorým môžu vždy na jar a na jeseň zbaviť svoje domácnosti nepotrebného objemného odpadu. Čo však na stretnutí pripomienkovali, bol neporiadok okolo zberných nádob, ktorý sa tam zvykne pravidelne hromadiť. Zbiera sa tam aj materiál ako napríklad porozbíjané sklo, ktoré môže ublížiť okoloidúcim. Obyvatelia preto apelovali na zvýšenú kontrolu v okolí kontajnerov, prípadne na upozornenie nezodpovedných občanov, ktorí sa preberaním odpadu v plných nádobách a jeho následným vyhadzovaním, postarajú o spomínaný neporiadok. V tejto súvislosti prisľúbil pomoc poslanec Erich Dvonč, ktorý bude občanom nápomocný nielen v obhliadaní týchto miest, ako aj v upozorňovaní a usmernení neporiadnikov.

Šimonovany

V úvode stretnutia v Šimonovanoch predstavil primátor celkové investície a aktuálne priority mesta, ktorých je približne päťdesiat. Jeden z nových projektov, ktoré radnica vypracovala, je zameraný na vybudovanie cyklochodníka, ktorý bude začínať pri Vodnom hrade v Šimonovanoch, pokračovať by mal na Štrkovec a korunu hrádze rieky Nitra až do Malých Bielic, kde by sa zvažoval do kúpeľov. Do investícií v Šimonovanoch je zahrnutý aj FK Tempo, kde sa bude opravovať strecha na tamojších šatniach po tom, čo bol zrekonštruovaný ich interiér, či vybudovaný zavlažovací systém a spevnená plocha pri areáli ihriska.

Občanov zaujal aj odpočet plnenia úloh z jesenného stretnutia. Vtedy sa pripomienkovala lavička na Bezručovej ulici, ktorá bola bezoperadlová a nepohodlná. Podľa slov zástupcu prednostky MsÚ Štefana Hučku, „mesto aktuálne nemá lavičky s operadlami, ale prebieha výberové konanie. Po jeho úspešnom ukončení sa na dané miesto osadí lavička s operadlom.“ Obyvatelia mestskej časti Šimonovany si na jeseň všimli aj nedostatok vyskytujúci sa na Hrnčírikovej ulici v centre mesta, kde je rozpadnutá dlažba. Radnica o tomto probléme vie, ale nakoľko jeho riešenie nemohlo byť zahrnuté do aktuálnych priorít, investícia do tejto opravy bude realitou až v budúcom volebnom období. Medzi podnetmi z minulého stretnutia nechýbali ani upozornenia na rôzne výmole či problémový poklop na Jilemnického ulici a podobne. „Aktuálne prebieha kontrola komunikácií v meste a postupne sa zahŕňajú do investičných plánov. Čo sa týka minulých požiadaviek orezu stromov a kríkov, ako aj opravy na Dlhej ulici, tieto pripomienky boli zrealizované,“ dodal Hučko.

V rámci diskusie zaznela otázka od občana, ktorý dostal od telekomunikačného operátora oznam o začatí územného konania vo veci výstavby zosilňovača. Ide o lokalitu pri ihrisku, ktorá bezprostredne susedí s jeho pozemkom, pričom majiteľ nesúhlasí s postavením takéhoto zariadenia v jeho susedstve. Mesto sa vyjadrilo, že ak je občan prizvaný na územné konanie s daným operátorom, môže na ňom svoj nesúhlas vyjadriť a vyjednávať o ňom. Z hľadiska územného plánu mesta ale nie sú dôvody, aby tam takáto stavba nebola. Mesto je však ochotné podať pomocnú ruku a prikloniť sa na stranu občanov, ak nebudú s daným zámerom telekomunikačnej spoločnosti súhlasiť.

Pri ďalšej pripomienke ohľadom neexistujúcich chodníkov, či nežiaduceho stavu niektorých pozemných komunikácií primátor aj tento raz vysvetľoval podstatu modernizačného dlhu: „Ak máme ušetrené dva milióny, ale na pokrytie všetkých opráv v meste je treba 150 miliónov, tak sa musíme radiť a spoločne s poslancami každej mestskej časti vyberať priority pre tú-ktorú lokalitu.“ Preto je kľúčovým a zároveň zaväzujúcim rozhodnutím stanovenie investičných aktivít a vyčlenenie finančných prostriedkov na začiatku volebného obdobia.

Medzi ďalšími podnetmi sa objavil aj konštruktívny postreh, ktorý radnica ocenila, a to, aby sa predĺžil prístrešok nad miestom na cintoríne v Šimonovanoch, kde pri pohreboch stáva rodina, lebo v prípade nepriaznivého počasia na pozostalých prší. Potrebnou je aj výmena dvoch hlásičov mestského rozhlasu na Jilemnického ulici. Do diskusie sa dostala aj otázka ohľadom neporiadku okolo zberných nádob na šatstvo. Ako reagoval náčelník mestskej polície Jozef Piterka, tento stav nie je permanentný. Pravdepodobne niekto šatstvo doniesol a nevhodil do nádoby, aby si ho mohol v prípade potreby niekto vziať. Je však dôležité dbať na udržiavanie poriadku. V téme odpadu sa pokračovalo aj v závere stretnutia. Odznel návrh na vytvorenie hniezd pre zberné nádoby na triedený odpad. V tejto súvislosti mesto zamietlo podobné úvahy, keďže má fungujúci systém odvozu vriec, ktorý je efektívnejší ako stojiská pre kontajnery, okolo ktorých sa zvykne hromadiť neporiadok.

Šípok

Aktuálna situácia v regióne a hlavné investičné akcie mesta boli prvými informáciami, ktoré zazneli na jarnom stretnutí primátora s obyvateľmi Šípku. V tejto mestskej časti sa začiatkom roka realizovala výmena okien na malej telocvični Základnej školy na Malinovského ulici, veľká telocvičňa sa zasa dočkala výmeny ochranných sietí na oknách a rekonštrukciou prešla aj umyváreň pri jedálni školy. Mesto plánuje ešte v tomto roku opraviť vnútroblokové ihrisko a pribudne aj workout a nové detské ihrisko, a tiež parkovacia plocha, ktorá vznikne po odstránení výmenníkovej stanice na Horskej ulici. Mesto sa angažuje aj v oblasti skateparku, kde sa snaží pomáhať občianskemu združeniu spravujúcemu daný areál. V tomto roku dôjde aj k rekonštrukcii križovatky pod kopcom, pod cintorínom, ktorá je fragmentovaná a nerovná.

Odpočet plnenia požiadaviek z jesenného stretnutia mal pripravený zástupca prednostky MsÚ Štefan Hučko. Hneď po ňom prišiel rad na nové podnety obyvateľov. Tŕňom v oku niektorých Šípkarov je už dlhodobo skatepark. „Doprial by som vám bývať tam, kde bývam ja, keď začnú na tej u-rampe skákať a keď tam trieskajú a húkajú,“ povedal jeden zo zúčastnených. Na podnet reagovala predsedníčka VMČ Hana Vanková: „K skateparku prebehla diskusia, robila sa aj anketa a všetci opýtaní sa vyjadrili, že tu skatepark má zostať. Je tu princíp demokracie, takže keď jeden povie, že ho nechce, a ďalších sto povie, že chce, tak sa prispôsobíme väčšine.“  Vyjadrila sa aj riaditeľka školy, ku ktorej areál skateparku patrí. Obhájila mladých, ktorí sa v súčasnosti o skatepark poctivo starajú, čistia ho a udržiavajú. „Sľúbili, že sa budú starať a zatiaľ sme spokojní. My to budeme monitorovať a ak sa sľub nedodrží, bude to už, pravdepodobne, konečná,“ povedala Alena Barancová. Kritike sa nevyhla ani neúčasť poslancov na zasadnutí. „Neviem, kde sú všetci, ste tu traja poslanci, kde sú ostatní,“ zaznelo. „Poslanci sú za Šípok šiesti. Jedna pani poslankyňa porodila, ďalšia má zdravotné problémy a jeden poslanec je dlhodobo PN. Tí, ktorí mohli prísť, prišli,“ povedal na ich obhajobu primátor. Ľudia reagovali okrem iného aj na mestskú hromadnú dopravu. Medzi ich požiadavkami bola nová zastávka pri reštaurácii na konci Horskej ulice, ale aj pridanie ďalších spojov. „Zišiel by sa autobus o 9.45 hodine. My, čo chodíme na desiatu do práce, ale aj dôchodcovia, ktorí sa idú do mesta najesť, s tým máme problém. Autobus ide o 8.45 hodine a viac než hodinu musíme chodiť po meste,“ zapojila sa do diskusie jedna zo zúčastnených. Na podnet reagoval primátor: „Keď zvýšime počet liniek, mesto si to bude musieť zaplatiť. Ani jeden spoj nie je sebestačný, aby si na seba zarobil a mesto ich musí dotovať. Vôbec sa však tomuto riešeniu nebránim a skúsim pripomienku prediskutovať s dodávateľom mestskej hromadnej dopravy.“

Stretnutia sa zúčastnil aj starosta susednej obce Malé Uherce Štefan Čepko, ktorý mal viacero pripomienok. Jednou z nich bolo osadenie odpadkových košov medzi pastoračné centrum a Malé Uherce, ktoré by boli určené prioritne pre psičkárov. „Šípkari chodia venčiť psov do Malých Uheriec, naši obyvatelia dole na Šípok nechodia,“ povedal starosta. Slova sa ujala prednostka mestského úradu Dáša Jakubíková: „Poznáte zákon o obecnom zriadení a viete, že každý môže investovať len na vlastnom území. My môžeme dať koše po hranicu nášho katastra, vy zasa po hranicu vášho. Nemôžete žiadať, aby sme dali do Uheriec odpadové koše, aj keď tam chodia naši občania.“ Týmito aj ďalšími podnetmi, ktoré boli preberané na stretnutí, sa budú zaoberať príslušné oddelenia mestského úradu.

(Tempo)

]]>
Počas Česko-Slovenského dňa predstavili novú knižku Baťoviedky – Baťovídky http://www.jozefbozik.sk/pocas-cesko-slovenskeho-dna-predstavili-novu-knizku-batoviedky-batovidky/ Mon, 21 May 2018 17:18:23 +0000 http://www.jozefbozik.sk/?p=7046 Česko-Slovenský deň v Partizánskom mal svoje tretie pokračovanie. V rámci neho vo štvrtok 3. mája 2018 do Základnej školy Radovana Kaufmana zavítali žiaci z partnerského mesta Náchod. Súčasťou programu bolo slávnostné uvedenie do života novej rozprávkovej knižky Baťoviedky – Baťovídky o medveďovi Tomášovi.

Po Valašskom Meziříčí a Benešove sa stal český Náchod ďalším mestom spolupracujúcim v tomto projekte, ktorého cieľom je rozvoj česko-slovenskej vzájomnosti a vytváranie priateľstiev medzi oboma národmi. „Máme podobnú históriu, podobný jazyk, takže nie je problém, aby medzi deťmi vzniklo priateľstvo, pretože nie je medzi nimi žiadna bariéra. Máme k sebe veľmi blízko a je potrebné, aby deti medzi sebou nadviazali kamarátstva. Keďže hranice medzi Českou a Slovenskou republikou dnes nie sú, mali by sme byť k sebe dosť blízko,“ vyjadrila sa k spoločnému stretnutiu zástupkyňa starostu mesta Náchod Pavla Maršíková.

Partizánske bolo ešte v roku 2015 iniciátorom vzniku Česko-Slovenskej Baťovej spoločnosti. V rámci nej sa spojilo viacero územných a záujmových samospráv, medzi inými aj Nadácia Tomáša Baťu. Spolu so Štátnym fondom kultúry ČR a mestom Partizánske vytvorili rozprávkovú knihu s názvom Baťovídky – Baťoviedky, ktorá je písaná v oboch jazykoch. Oboznámiť má české deti so slovenčinou a naopak slovenské s češtinou. Autorkou knihy je Michaela Pribilincová. Prostredníctvom príbehu medveďa Toma sú v jednotlivých kapitolách prerozprávané životné etapy Tomáša Baťu. Súčasťou vydania je aj pexeso a omaľovánka. „Zámerom tejto publikácie je pomôcť realizovať programové princípy a priority Česko-Slovenskej Baťovej spoločnosti iniciovanej naším mestom v kontexte ako formovania a rozširovania odkazu firmy Baťa a batizmu, ale zároveň aj v rámci československej vzájomnosti, ktorá je hodnotovým pilierom samosprávy mesta Partizánske, ale aj mesta Náchod,“ uviedol primátor Jozef Božik.

Ako darček dostanú knihu všetci žiaci druhého ročníka v základných školách v Partizánskom. V rámci Česko-Slovenského dňa absolvovali deti z mesta Náchod aj spoločné vyučovanie so svojimi rovesníkmi.

(Tempo)

]]>
Námestie SNP v Partizánskom odzobil máj http://www.jozefbozik.sk/namestie-snp-v-partizanskom-odzobil-maj/ Mon, 21 May 2018 17:08:24 +0000 http://www.jozefbozik.sk/?p=7032 Stovky párov očí sledovali v pondelok 30. apríla 2018 stavanie mája na Námestí SNP v Partizánskom, ktorým odštartoval XVIII. ročník dvojdňového Májového kultúrneho festivalu. Po vztýčení symbolu jari a lásky v duchu folklórnych tradícií, pokračoval program vystúpením domácich folklórnych súborov Jánošík a Fialka, lampiónovým sprievodom a koncertom hudobnej skupiny Six Foxes. Druhý festivalový deň rozprúdila atmosféru v centre Detská dychová hudba Hradišťanka s mažoretkami Akord. Nasledoval prvomájový príhovor primátora Partizánskeho, po ktorom už pódium patrilo poslednému účinkujúcemu, folklórnemu súboru Ponitran.

]]>
Pre taxislužby v Partizánskom platia nové pravidlá http://www.jozefbozik.sk/pre-taxisluzby-v-partizanskom-platia-nove-pravidla/ Mon, 21 May 2018 08:48:14 +0000 http://www.jozefbozik.sk/?p=6992 Problematiku stanovíšť vozidiel taxislužby v Partizánskom bude upravovať nové všeobecne záväzné nariadenie. Schválilo ho mestské zastupiteľstvo na svojom aprílovom rokovaní. Mesto ním stanovilo podrobnosti o výkone taxislužby na svojom území.

„Cieľom bolo vytvoriť pravidlá, ktoré by znamenali, že každé jedno vozidlo zaplatí istý poplatok za to, že takéto miesto v rámci mesta využívajú a tým pádom, že podnikajú na mestskom majetku, tak to bude príjmom mestského rozpočtu,“ vysvetlil primátor Jozef Božik. Po novom dostanú taxislužby parkovaciu taxi kartu. Tá bude vydaná na konkrétnu ŠPZ-ku. Cena karty bude 200 eur na prvé vozidlo danej taxislužby a za každé ďalšie zaplatí spoločnosť 70 eur. „Karta bude neprenosná a v prípade, že ju budú chcieť preniesť na iné motorové vozidlo v priebehu roka, tak zaplatia poplatok 30 eur. Tento príjem odhadujem, že bude niekde na úrovni dvoch alebo troch tisíc eur a v každom prípade ho využijeme na to, aby sme aspoň sčasti mohli riešiť dopravnú situáciu v rámci mesta,“ uviedol primátor.

Prijatie novej normy zástupcovia radnice konzultovali dvakrát s taxikármi a z tejto diskusie vyšiel návrh, ktorý je všeobecne akceptovateľný. Nový systém parkovania začne pre taxikárov platiť od 1. júla tohto roka. Vodiči budú môcť užívať stanovištia pred železničnou stanicou bez nároku na vyhradenie konkrétneho miesta. K dispozícii budú mať nezmenený počet šesť miest. „Keby sme dali viac miest, pričom ani dnes nie je tých šesť miest stále obsadených, tak by nám to občania vyčítali. Taxikár teoreticky môže zaparkovať aj na mieste, ktoré nie je označené miestom taxi, ale bežný občan na mieste označenom taxi zaparkovať nemôže,“ zdôvodnil primátor. V budúcom roku má samospráva v pláne regulovať statickú dopravu v rámci mesta.

(Tempo)

]]>