Jozef Božik http://www.jozefbozik.sk Primátor mesta Partizánske Wed, 05 Sep 2018 11:02:05 +0000 sk-SK hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.9.8 Z augustového kontrolného dňa primátora na stavbách http://www.jozefbozik.sk/z-augustoveho-kontrolneho-dna-primatora-na-stavbach-3/ Wed, 05 Sep 2018 11:00:50 +0000 http://www.jozefbozik.sk/?p=7284 Viaceré z aktuálne realizovaných investičných akcií samosprávy sa dostávajú do finálnej podoby. Podrobnejšie informácie o stave projektov priniesol pravidelný kontrolný deň primátora Jozefa Božika na stavbách, ktorý sa uskutočnil v posledný augustový pondelok.

Mesto spolu s Technickými službami mesta Partizánske (TSM) rekonštruuje spojovacie a prístupové chodníky v mestskej časti Luhy II. „Ide o 350 metrov štvorcových novej dlažby na chodníkoch. Vyberali sa na základe spoločného stanoviska referátu dopravy MsÚ a VMČ Luhy II, to znamená, že všetko sa dialo v súčinnosti s poslancami a členmi výboru, ktorí žijú na tomto sídlisku,“ uviedol primátor. Štvrtá etapa zahŕňa obnovu chodníka pri ZŠ a MŠ na Veľkej okružnej s celkovou dĺžkou 200 metrov. „Dokončený bude v predtermíne, ostávajú už len dokončovacie práce ako dosypanie krajnice a dopieskovanie dlažby,“ doplnil Róbert Dorušinec z TSM Partizánske.

Do začiatku nového školského roka 2018/2019 bola ukončená rekonštrukcia valbových striech budov ZŠ Radovana Kaufmana. „Žiaci aj zamestnanci sa určite potešia, pretože keď bolo zle počasie, mali sme veľké problémy, zatekali steny, boli mokré stropy, je to pre nás veľká pomoc,“ vyjadrila sa riaditeľka školy Jana Somogyiová. Vo vonkajšom športovom areáli pribudlo aj vynovené doskočisko pre skok do diaľky s rozbehovou dráhou s tartanovou povrchovou úpravou. „Prístupový chodník, ktorý vedie do športového centra, nám zasiahol do bežeckej dráhy, do jej vonkajšieho oblúka a zaniklo doskočisko. Hľadali sme možnosti, ako vybudovať nové, preto som veľmi rada že mesto našlo finančné prostriedky pre vybudovanie doskočiska pre skok do diaľky. K začiatku školského roka to bude milým prekvapením pre našich žiakov,“ priblížila riaditeľka ZŠ Radovana Kaufmana. V Základnej škole vo Veľkých Bieliciach sa v uplynulých dňoch vymieňala elektroinštalácia na prízemí prístavby a v spojovacej chodbe. „Zároveň sme vymaľovali tieto priestory a sadrokartónom sme prekryli potrubie, ktoré prechádzalo chodbou. Vybudovali sme aj novú cvičnú kuchynku, kde sa budú môcť žiaci naučiť základy varenia,“ dodala riaditeľka školy Eva Gvotová.

Kroky kontrolnej skupiny smerovali aj na Februárovú ulicu č. 945, kde bola odstránená azbestová budova, ktorá viac ako dvadsať rokov chátrala. Na jej mieste bude vybudovaná spevnená plocha pre odstavenie motorových vozidiel. „Práce pokračujú ďalej, po asanácii treba celé územie vyčistiť a pripraviť tak, aby tam mohli vzniknúť nové odstavné plochy pre rezidentov ale aj návštevníkov tejto lokality,“ skonštatoval na mieste primátor. TSM Partizánske na základe rozhodnutia mesta asanovali začiatkom augusta aj bytový dom č. 206 na Nábrežnej ulici. Rovnako na Horskej ulici na sídlisku Šípok aktuálne zabezpečujú odstránenie prázdnej a nefunkčnej výmenníkovej stanice, ktorá sa skladala zo železného skeletu, plechovej strechy a azbestového oplášťovania. Podľa slov primátora tam v budúcnosti pribudnú nové spevnené plochy pre viac ako dve desiatky motorových vozidiel.

V tomto roku samospráva pristúpila aj k rekonštrukcii troch križovatiek. Jedna z nich sa nachádza na uliciach Malá okružná a Veľká okružná. „Ide o úpravu asfaltového povrchu cesty, plus bezbariérové úpravy chodníkov. Nové chodníky sa v tomto prípade realizovať nebudú, stavba by mala byť dokončená do 6. septembra,“ vyjadrila sa prednostka MsÚ Dáša Jakubíková. Druhá sa rekonštruuje na uliciach Malinovského a pod Šípkom. „Bude sa vymieňať asfaltový povrch približne o ploche 750 metrov štvorcových, dobudujú sa nové chodníky s bezbariérovou úpravou a vybudujú sa tri nové cestné vpuste,“ podotkol Igor Fábry z oddelenia životného prostredia a dopravy MsÚ. Ďalšou investičnou akciou v mestskej časti Šípok je aj renovácia asfaltového športového ihriska vo vnútrobloku na ulici Janka Kráľa. „Ide o plochu s rozlohou 450 metrov štvorcových, kde bude vyznačené basketbalové, volejbalové a nohejbalové ihrisko, pribudnú dve nové lavičky, záchytné siete, basketbalové koše a volejbalová sieť. Dokončené bude v prvej polovici septembra,“ informoval Igor Fábry.

Rozsiahle rekonštrukčné práce prebiehajú v športovom areáli ZŠ Rudolfa Jašíka, kde v druhej polovici septembra bude k dispozícii moderné ľahkoatletické športovisko. „Dokončili sme práce na podkladovej vrstve pod polyuretánový povrch na atletickej dráhe, pripravujeme uzavretie sektorov obrubníkmi a podklad pod multifunkčné ihrisko. Rekonštrukcia bude zahŕňať novú bežeckú dráhu, sektor pre skok do výšky, skok do diaľky, vrh guľou, multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom, osvetlením a mantinelovým systémom,“ uviedol riaditeľ realizačnej firmy Cyril Špendla. Mesto tiež realizovalo rekonštrukciu chodníkov v areáli MŠ na Obuvníckej ulici v dĺžke približne 330 metrov, ktoré pozostávajú zo zámkovej betónovej dlažby a parkových obrubníkov.

(Tempo)

]]>
Pripomenuli sme si výročie vypuknutia SNP http://www.jozefbozik.sk/pripomenuli-sme-si-vyrocie-vypuknutia-snp/ Mon, 03 Sep 2018 12:49:58 +0000 http://www.jozefbozik.sk/?p=7252 Nad Námestím SNP v Partizánskom vzlietli v sobotu 25. augusta 2018 biele holubice a 74 bielych balónov. Aj takto symbolicky si Partizánčania pripomenuli 29. august 1944, deň vypuknutia Slovenského národného povstania, ktoré znamenalo začiatok otvoreného ozbrojeného boja proti fašizmu. Pamiatku tých, ktorí na ceste za mierom a slobodou položili svoje životy si predstavitelia mesta, delegácie hostí a občania uctili položením vencov k Pomníku padlým hrdinom SNP. Oslavy výročia tejto pamätnej udalosti zavŕšili ukážky bojov z II. svetovej vojny v podaní nadšencov z Klubu vojenskej histórie Dukliansky priesmyk.

(msk)

]]>
V poldome na Červenej ulici zriadia expozitúru múzea http://www.jozefbozik.sk/v-poldome-na-cervenej-ulici-zriadia-expozituru-muzea/ Mon, 03 Sep 2018 08:41:10 +0000 http://www.jozefbozik.sk/?p=7202 Baťovskú architektúru a štýl bývania bude pripomínať dom na Červenej ulici, kde bude mať Mestské múzeum v Partizánskom svoje elokované pracovisko. Odkúpenie poldomu na ulici, ktorá bola ako prvá postavená v Baťovanoch, na návrh primátora Jozefa Božika schválili mestskí poslanci na svojom augustovom rokovaní.

„Chceli by sme pre budúce generácie zachovať jeden poldom v takom stave, ako bol pôvodne budovaný na prelome 30. a 40. rokov minulého storočia. Obyvatelia mesta, ale aj žiaci základných a stredných škôl, turisti, ktorí navštívia Partizánske a ktorých zaujíma batizmus, sa budú môcť oboznámiť s tým, ako sa žilo v Baťovanoch na začiatku ich budovania,“ uviedol primátor s tým, že opäť ide o jeden z dôležitých krokov na ceste k budovaniu hodnotovej a poznatkovej samosprávy. „Ambíciou je postupne tam dostať dobový nábytok a vytvoriť priestor tak, aby každý, kto tam príde, sa mohol identifikovať s rokmi 1938-1948, kedy mesto Partizánske malo názov Baťovany a žili tu mladí ľudia, ktorí v tom čase tvorili prítomnosť a boli na začiatku cesty budovania moderného, progresívneho a funkcionalistického mesta. Uvedomujem si, že práve história je dôležitým pilierom samosprávy, o to viac, že často na históriu zabúdame,“ informoval Jozef Božik.

(Tempo)

]]>
Mestské zastupiteľstvo schválilo spoluprácu so Slovenským zväzom ľadového hokeja http://www.jozefbozik.sk/mestske-zastupitelstvo-schvalilo-spolupracu-so-slovenskym-zvazom-ladoveho-hokeja/ Mon, 03 Sep 2018 08:37:57 +0000 http://www.jozefbozik.sk/?p=7200 Mestskí poslanci v Partizánskom na svojom augustovom zasadnutí schválili spoluprácu mesta so Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH) a HK Iskra Partizánske pri realizácii projektu „Športové centrum pri základnej škole“. Zároveň tak odobrili podporu v sume 60-tisíc eur na úhradu výdavkov spojených so školským korčuliarskym programom a zamestnaním ambasádorov športových aktivít.

„Mesto Partizánske bolo oslovené SZĽH, aby sa stalo partnerom pri tomto projekte. SZĽH si vybral tri mestá, a to Trenčín, Partizánske a Gelnicu, aby sa vytvorili podmienky na pilotný projekt, ktorého cieľom je rozhýbať deti a vytvoriť podmienky pre ďalší rozvoj športových aktivít a činností na území týchto miest,“ informoval primátor Jozef Božik. Mesto získa vďaka projektu 250-tisíc eur, ktoré chce použiť na ďalšiu modernizáciu mestského zimného štadióna a zároveň vynaloží 60-tisíc eur na podporu projektu. „Chceme, aby deti či už v materských alebo základných školách viacej korčuľovali a zároveň, aby sa v popoludňajších hodinách v telocvični využíval priestor na to, aby ambasádori športu, ktorých zaplatí mesto, spolu s deťmi vytvárali priestor pre aktívne využitie voľného času a aby sme deti motivovali k športovaniu,“ ozrejmil primátor. Za prítomnosti kvalifikovaného ambasádora bude môcť dieťa športovať bez toho, že by sa venovalo konkrétnemu športu. SZĽH má v záujme nahradiť „ulicu“, kde sa dieťa slobodne hýbalo a športovalo. Súčasťou projektu je aj organizovanie školského korčuliarskeho programu pre predškolákov a žiakov I. stupňa základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. „Po tom ako sme boli úspešní v spolupráci s FK Tempo pri získaní peňazí zo Slovenského futbalového zväzu na modernizáciu tréningového ihriska, je to ďalšia pozitívna informácia o tom, že vedenie alebo športový zväz ako taký vníma veľmi pozitívne aktivity mesta s cieľom podporovať šport detí a mládeže,“ doplnil. Do projektu, ktorý začína od školského roka 2018/2019 a trvať bude dva roky, budú zapojené stovky detí, ktoré budú mať možnosť rozvíjať svoj športový talent a kondíciu. Realizovať sa bude aj modernizácia zimného štadiónu. „Chceme riešiť otázku rolby, ozvučenia a v budúcnosti nás čaká aj rekonštrukcia celého chladiaceho systému,“ uviedol primátor.

(Tempo)

]]>
V rezervnom fonde mesta Partizánske zostáva takmer 900-tisíc eur http://www.jozefbozik.sk/v-rezervnom-fonde-mesta-partizanske-zostava-takmer-900-tisic-eur/ Mon, 03 Sep 2018 08:34:49 +0000 http://www.jozefbozik.sk/?p=7197 Z rezervného fondu mesta Partizánske bude samospráva čerpať 350-tisíc eur. Vyplýva to z rozpočtovej zmeny, ktorú v utorok 21. augusta 2018 na svojom rokovaní schválilo mestské zastupiteľstvo (MsZ).

Čiastkou 36-tisíc eur bude mesto riešiť vybudovanie odstavnej plochy po zbúraní výmenníkovej stanice na Horskej ulici pri bloku č. 1314 na Šípku. Pôvodne bolo v rozpočte schválených 16-tisíc eur na zbúranie tejto nepotrebnej budovy. Novovyčlenená čiastka pokryje úpravu plochy a okolitého terénu po zbúraní výmenníkovej stanice, vybudovanie spevnenej plochy z kameniva, uloženie zatrávňovacích panelov a osadenie obrubníkov po obvode plochy, ktorá bude slúžiť na parkovanie áut.

Časť z rezervného fondu v sume 15-tisíc eur pôjde na vklad do vlastného imania Vydavateľstvu Tempo, s.r.o. Minulý rok bola obchodnej spoločnosti poskytnutá návratná finančná výpomoc na úhradu záväzkov z minulých období a overenie správnosti účtovníctva. Keďže pôžička má splatnosť do 5. septembra 2018 a vydavateľstvo aktuálne nemá k dispozícii vlastné prostriedky na jej úhradu, požiadalo mesto o jej pretransformovanie na vklad do imania. Dôvodom vzniknutej situácie je, že previerkou účtovníctva boli zistené chýbajúce finančné prostriedky, ktoré sú vyčíslené na viac ako 20-tisíc eur a sú predmetom trestného konania. Poskytnutý vklad preto spoločnosť použije na splatenie pôžičky.

Sumou 20-tisíc eur bude dofinancovaná rekonštrukcia strechy na budove hudobného odboru Základnej umeleckej školy v Partizánskom, 18-tisíc eur bude zasa potrebných na dofinancovanie projektu realizovaného v Šimonovanoch. Ide o zbúranie budovy a výstavbu nových spevnených plôch pri Vodnom hrade. Projekt futbalového klubu FK Tempo spolufinancovaný zo SFZ – Výstavba tribúny s kapacitou 118 miest na sedenie, prístupového chodníka a osvetlenia na tréningovom ihrisku – si po uskutočnení verejného obstarávania žiada navýšenie o 8-tisíc eur. Ako schválili poslanci, polovicu, 4-tisíc eur uhradí Futbalový klub Tempo a polovicu pokryje mesto.

Na žiadosť poslanca MsZ Ericha Dvonča bolo z úspory na investícii „Vybudovanie chodníka na ulici Víťazná“ zaradené vybudovanie chodníka v parku vo Veľkých Bieliciach v sume 11-tisíc eur. Poslanec takisto žiadal o nájdenie finančných zdrojov na kamerový systém na ZŠ vo Veľkých Bieliciach, keďže tam v poslednej dobe zaznamenali prestrelené okná.

Vzhľadom na to, že momentálne je na predaj poldom na Červenej ulici v pôvodnom stave, primátor Jozef Božik navrhol jeho kúpu pre účely expozitúry mestského múzea za účelom prezentácie pôvodnej baťovskej architektúry. Poslanci na tento účel schválili 57-tisíc eur.

Do rozpočtu bola zaradená aj rezerva v sume 200-tisíc eur na prípadné mimoriadne a iné výdavky, ktoré by sa mohli vyskytnúť do konca roka. Zaradenie čerpania tejto rezervy na konkrétny účel však podlieha ďalšiemu schváleniu na mestskom zastupiteľstve.

Súčasťou bolo i schválenie zvýšenej dotácie v hodnote 4 100 eur pre Správu majetku mesta, ktorou sa dofinancuje údržba nebytových priestorov. Dôvodom žiadosti o dotáciu boli neplánované výdavky organizácie.

(Tempo)

]]>
Mesto vybudovalo na Šípku nové detské ihrisko http://www.jozefbozik.sk/mesto-vybudovalo-na-sipku-nove-detske-ihrisko/ Wed, 22 Aug 2018 09:17:09 +0000 http://www.jozefbozik.sk/?p=7193 Počas prázdnin pribudlo pri bytových domoch č. 1311 a 1312 na Horskej ulici na sídlisku Šípok nové certifikované detské ihrisko. Pozostáva z kombinovanej zostavy, visiacej a pružinovej hojdačky.

„Inštalované bolo v takej zostave, aby bolo univerzálne pre deti vo vekovej kategórii od troch do štrnástich rokov, každý si môže v ňom nájsť to svoje. Súčasťou je aj hojdačka nielen pre deti, ale i pre dospelých,“ priblížil dodávateľ stavby Peter Gánoczy. Mesto investovalo aj do kvalitnej dopadovej plochy vo forme gumových rohoží, ktoré spĺňajú bezpečnostné kritéria. „K zvyšným vnútroblokovým ihriskám pripravuje mesto ďalšie úpravy tak, aby mohli byť využívané v maximálnej možnej miere občanmi žijúcimi v tejto lokalite. Zároveň sme začali realizovať rekonštrukciu vnútroblokového ihriska na Ulici Janka Kráľa,“ povedal primátor Jozef Božik.

(Tempo)

]]>
Samospráva zbúrala ďalší bytový dom na Nábrežnej ulici http://www.jozefbozik.sk/samosprava-zburala-dalsi-bytovy-dom-na-nabreznej-ulici/ Tue, 21 Aug 2018 12:22:08 +0000 http://www.jozefbozik.sk/?p=7189 Mesto Partizánske uzatvorilo hospodárenie z vlaňajška s prebytkom viac ako 1,2 milióna eur. Aj vďaka tomu je možné v tomto roku urobiť o niekoľko investičných akcií navyše. Jednou z nich je zbúranie neslávne známeho bytového domu číslo 206 na Nábrežnej ulici.

Hoci ho mesto pôvodne plánovalo asanovať až v roku 2019, ekonomická situácia umožnila konať rýchlejšie. „Vybývaný“ dom, ktorý zdevastovali asociálni obyvatelia, sa začal búrať predposledný júlový deň. Z pôvodných štyroch bytoviek na Nábrežnej ulici tak už zostali len dve. Podľa slov primátora Jozefa Božika o ich budúcnosti rozhodne správanie ich nájomníkov.

Mesto deložovalo už viac než 160 domácností, ktoré sa správali neprispôsobivo. V Partizánskom na asociálov totiž platí pravidlo trikrát a dosť. „Snažíme sa ich vychovať a tí, ktorí sú nevychovateľní, sa musia radikálne zmeniť niekde inde. Pokiaľ bude každá samospráva principiálna, môže sa zmeniť správanie celej komunity. Aj táto aktivita mesta je výchovná a edukačná, pretože sociálna inteligencia človeka sa dokáže rozvíjať. Každý inteligentný človek dokáže zmeniť svoje zvyky a správanie, ak sú stanovené limity, ktoré nesmie prekračovať,“ vyjadril sa primátor mesta. V roku 2014 bola uzatvorená prvá bytovka, ktorú zničili neprispôsobiví nájomníci, a už o rok neskôr bola zbúraná. Rovnakého osudu sa dočkala aj takzvaná 206-tka. Na konci mája ju radnica uzamkla a 30. júla začala s jej asanáciou. „Je to signál pre všetkých, ktorí si myslia, že keď byty vybývajú, dostanú ďalšie. V žiadnom prípade nedovolím, aby tí, čo zničili byty, dostali šancu na území mesta získať nájomný byt,“ povedal Jozef Božik. Okrem dvoch zbúraných bytoviek na Nábrežnej však v súvislosti s bojom proti neplatičom treba spomenúť aj uzamknutú výškovú budovu na námestí. Tá by mala ísť k zemi už budúci rok.

(Tempo)

]]>
Partizánska nemocnica má vynovené CT pracovisko http://www.jozefbozik.sk/partizanska-nemocnica-ma-vynovene-ct-pracovisko/ Tue, 21 Aug 2018 12:08:26 +0000 http://www.jozefbozik.sk/?p=7174 Nemocnica Svet zdravia v Partizánskom v stredu 25. júla 2018 slávnostne otvorila nové priestory CT pracoviska. Za posledné štyri mesiace uskutočnila viacero stavebných úprav a do nových priestorov investovala približne 120-tisíc eur. Na pracovisku zároveň pribudol aj moderný počítačový tomograf, ktorý spresní, urýchli a skvalitní diagnostiku.

Práve vďaka novému prístroju bude nemocnica schopná robiť aj náročnejšie vyšetrenia, za ktorými už pacienti nebudú musieť cestovať do iných miest. „Pred pár mesiacmi sme rekonštruovali röntgenové pracovisko, v ktorom pribudol aj nový RTG prístroj. Teraz sme pokračovali CT pracoviskom, do ktorého sme taktiež umiestnili moderný počítačový tomograf a zároveň uskutočnili ďalšie úpravy priestorov. Dnes sú už teda všetky naše diagnostické prístroje jednak plne digitalizované a zmodernizované a jednak skoncentrované, čo zvyšuje nielen komfort, ale najmä bezpečnosť pacienta,“ hovorí riaditeľ nemocnice Michal Orihel. Staré priestory nemocnice boli prebudované a vďaka stavebným úpravám vznikli moderné miestnosti pre CT pracovisko. Pribudla nová elektroinštalácia, rozvody, vzduchotechnika, antistatické podlahy či radiačná ochrana. Priestory sú zároveň dostatočne veľké, čo umožňuje komfortnejší pohyb pre pacientov na vozíku i pre personál. Náklady sa vyšplhali na 120-tisíc eur.

Dôležité zariadenie, ktorým je moderný počítačový tomograf SOMATOM Definition AS 64, do Partizánskeho priviezli z bratislavskej nemocnice s poliklinikou ProCare Medissimo. „S kvalitným CT prístrojom vieme spresniť a urýchliť diagnostiku a odhaliť tak závažné ochorenia v oveľa včasnejšom štádiu, čo môže zachraňovať životy. Moderné CT prístroje majú tiež významne nižšiu radiačnú záťaž na pacienta, čím sa zvyšuje ich bezpečnosť,“ vysvetľuje riaditeľ nemocnice. Oproti pôvodnému CT prístroju má ten nový desaťkrát viac detektorov a dokáže nielen urýchliť vyšetrenie, ale aj zobraziť jemné detaily vrátane vaskulárnych štruktúr. Diagnostiku širokého spektra poranení a chorôb, ktoré v nemocnici doposiaľ uskutočňovali, chce preto vďaka novému prístroju pracovisko ešte rozšíriť. „Plánujeme jednak precizovať doterajšiu škálu vyšetrení, ale taktiež rozšíriť o ďalšie nové vyšetrenia, a to hlavne o angiografie extra a intrakraniálnych ciev, teda vyšetrenia, ktoré sú potrebné pri mozgových príhodách. To sme dosiaľ so starým prístrojom neboli schopní zabezpečiť v požadovanej kvalite alebo vôbec,“ priblížila primárka rádiodiagnostického oddelenia nemocnice Eva Matejovičová. Za náročnejšou CT diagnostikou museli pacienti v minulosti dochádzať do okolitých nemocníc, čo už teraz nebude potrebné.

CT prístroj partizánska nemocnica využíva na diagnostiku napríklad mozgu, krku, prínosových dutín, vnútorného ucha, chrbtice, hrudníka, pľúc, brucha, malej panvy, čriev, muskuloskeletálneho systému či na ozónoterapiu.

(TS Nemocnica Partizánske)

]]>
Greenpeace odmieta prekládku rieky Nitra http://www.jozefbozik.sk/greenpeace-odmieta-prekladku-rieky-nitra/ Tue, 21 Aug 2018 11:57:55 +0000 http://www.jozefbozik.sk/?p=7165 Ortuť, kadmium, zinok a ďalšie toxické látky. Rieka Nitra je dlhodobo jedným z najviac znečistených tokov na Slovensku. Preto sa organizácia Greenpeace Slovensko zapojila do európskej kampane Big Jump. Chce tak znova upozorniť na nedostatočnú ochranu rieky Nitra a jej znečistenie, ktoré vyplýva z jej vlastných meraní aj vedeckých štúdií.

Prítomnosti toxických látok v rieke Nitre sa Greenpeace venuje dlhodobo. V decembri minulého roku organizácia porovnávala kvalitu vody na štyroch miestach. V priebehu troch dní testovala 18-kilometrový úsek toku medzi Novákmi a Partizánskym. „Na troch miestach zo štyroch sme zaznamenali prekročené koncentrácie ortuti, a to po celú dobu troch odberových dní. Objavili sme tiež vysoké koncentrácie arzénu a nebezpečných halogénových organických látok,” vymenúva riaditeľka Greenpeace Slovensko Ivana Kohutková. Napriek žalostnému stavu rieky spoločnosť Hornonitrianske bane Prievidza chcela opäť premiestniť jej koryto, aby urobila miesto pre 12. ťažobný úsek. Preloženie koryta však nielenže neschválili krajskí poslanci, ale podľa organizácie Greenpeace nie je ani v súlade s európskou legislatívou. „Sme veľmi znepokojení kontamináciou rieky Nitry. Otvorenie 12. ťažobného poľa a prekládka rieky by predstavovali hrozbu pre región, ktorý už aj tak dlhodobo čelí znečisteniu. Už pred desiatimi rokmi museli kvôli baniam koryto prekladať. Doteraz nevieme, aký vplyv to bude mať na región, životné prostredie a najmä zdravie obyvateľstva hornej Nitry. Chce banská spoločnosť naozaj takto hazardovať s regiónom a jeho obyvateľstvom?” pýta sa riaditeľka Greenpeace Slovensko Ivana Kohutková. Podľa Vodného plánu Slovenska sú bane jedným z najvýznamnejších znečisťovateľov rieky Nitry. Spoločnosť však aj napriek tomu žiadala o opätovnú prekládku rieky, čo by predstavovalo výrazný zásah do jej stavu. Prekládka koryta je aj proti Rámcovej smernici o vode. Podľa nej má Slovensko povinnosť zabrániť povoleniu akejkoľvek aktivity, ktorá by mohla zhoršiť stav rieky Nitry.

Aktivistky Greenpeace Slovensko aj z tohto dôvodu v nedeľu 8. júla skočili v špeciálnej ochrannej výstroji do rieky. S transparentom „Viete, čo pláva v Nitre?” chceli v rámci kampane Big Jump upozorniť na dlhodobé znečistenie a nedostatočnú ochranu rieky Nitry. Opierajú sa o fakty z vedeckej štúdie Slovenskej poľnohospodárskej univerzity. Tá uvádza, že rieka Nitra je silne až veľmi silne znečistená v dôsledku priemyselnej činnosti. Zo štúdie vyplýva, že brehové sedimenty rieky Nitry sú znečistené ťažkými kovmi, konkrétne ortuťou, kadmiom a zinkom. Na znečistenie rieky upozorňuje aj vedecký tím, ktorý v rokoch 2015 a 2016 sledoval množstvo ťažkých kovov vo svalovine vybraných rýb. Výsledky ukázali vysoké hodnoty ortuti, kadmia a olova vo svalovine jalca hlavatého. Hneď dve európske smernice hovoria, že takéto ryby by sa nemali vôbec konzumovať.

(TS Greenpeace Slovensko, upr.)

]]>
Z júlového kontrolného dňa primátora na stavbách http://www.jozefbozik.sk/z-juloveho-kontrolneho-dna-primatora-na-stavbach-2/ Tue, 21 Aug 2018 11:42:35 +0000 http://www.jozefbozik.sk/?p=7160 Aj v čase letných prázdnin a dovoleniek sa v Partizánskom buduje a rekonštruuje. Primátor Jozef Božik si bol spolu so svojimi spolupracovníkmi z mestského úradu v rámci júlového kontrolného dňa na stavbách obzrieť realizáciu aktuálnych investičných aktivít.

Prvou zastávkou kontrolnej skupiny bolo Zariadenie opatrovateľskej služby na Družstevnej ulici, kde od marca do júna prebiehala komplexná rekonštrukcia. Prerábali sa izby aj hygienické zariadenia, vymieňala sa elektroinštalácia, boli vymaľované všetky priestory a došlo aj k dispozičným zmenám. „Zvýšil sa počet izieb z pôvodných desať na sedemnásť, pričom zostala zachovaná kapacita 25 klientov. Keby sme k tomuto kroku nepristúpili, tak by sme museli znížiť kapacitu minimálne na pätnásť klientov, čo by bolo pre zariadenie i mesto nerentabilné,“ vysvetlila riaditeľka Domova n.o. a poverená riadením ZOS Petra Zubatá.

Začiatkom júla mesto ukončilo stavebné práce súvisiace s opravou chodníka na ulici Generála Svobodu.

Od začiatku mesiaca sa realizujú rekonštrukcie spojovacích a prístupových chodníkov k obytným blokom v mestskej časti Luhy II. „Celá akcia je rozdelená na štyri časti, momentálne realizujeme prvú a štvrtú časť. Prvá časť zahŕňa opravy chodníkov pri obytnom bloku č. 1015, 1022 a 1106 na Veľkej okružnej. Štvrtá etapa je oprava spojovacieho chodníka medzi základnou školou a Veľkou okružnou v celej dĺžke,“ uviedol Peter Minárik z oddelenia životného prostredia a dopravy MsÚ.

Kroky kontrolnej skupiny smerovali aj do ZŠ Radovana Kaufmana. „Momentálne odstraňujeme starú krytinu aj latovanie na časti A a B, postupne sa dáva nové latovanie, pracuje sa z jednej i z druhej strany strechy, aby sme urýchlili priebeh prác. Namontovať sa ešte bude musieť podhľad, žľaby a doplnky ako napríklad snehové zábrany,“ bližšie popísal rekonštrukčné práce na valbových strechách budov školy Karol Rebro z realizačnej firmy.

V pieskoviskách v materských školách a na detských ihriskách v Partizánskom sa v júli vymieňal piesok. Išlo o pieskoviská v MŠ na Malinovského ulici, MŠ na Makarenkovej ulici, MŠ na Obuvníckej ulici, MŠ na Malej okružnej a v MŠ vo Veľkých Bieliciach. Vymenený piesok bol aj v dvadsiatich verejných pieskoviskách v meste.

Opravu z dôvodu nestabilnosti podložia si vyžiadal priechod pre chodcov pri Dome kultúry na Námestí SNP. „Stabilizáciou sa zabezpečí lepšia kvalita povrchu priechodu pre chodcov aj príjazdovej komunikácie,“ dodal Peter Minárik.

V uplynulých týždňoch prebiehali aj veľkoplošné opravy sieťových rozpadov asfaltových povrchov komunikácií v deviatich lokalitách. Celkovo bolo opravených 2940 metrov štvorcových sieťových rozpadov a 200 metrov štvorcových výtlkov. Opravovalo sa na uliciach Nemocničná, Pod Šípkom, Makarenková, Veľká okružná, Malá okružná a Kukučínova. „Som presvedčený, že aj touto cestou sa nám darí aspoň sčasti skvalitňovať dopravnú a cestnú infraštruktúra v rámci nášho mesta,“ vyjadril sa primátor Jozef Božik.

Na cintoríne na Šípku pristúpili v rámci bežnej údržby aj k oprave urnového hája. „Časť sme nanovo omietli vodeodolným náterom, aby vydržala i poveternostné podmienky, ktoré tu nie sú veľmi ideálne. Popri urnovom háji sme sa venovali aj kolumbáriu, ktoré sa taktiež natieralo vodeodolným náterom. Opravovali sme aj popraskaný asfalt na hlavných príjazdových komunikáciách, ktorý sme vypílili, vyzbíjali do hĺbky, zabetónovali a rovnako sme použili penetračný a asfaltový náter,“ uviedol správca cintorína Miroslav Dvonč.

V športovom areáli Základnej školy Rudolfa Jašíka v Partizánskom zavládol cez letné prázdniny ruch stavebných mechanizmov. Zámerom je zmodernizovať športovú plochu tak, aby bola určená na všetky atletické disciplíny a vyhovovala súčasným požiadavkám. Nové športoviská budú vybudované s umelým polyuretánovým povrchom a umelým trávnikom. Okolo nich bude situovaná atletická dráha, pri ktorej budú umiestnené doskočiská pre skok do diaľky s rozbehovou dráhou, sektor pre vrh guľou, skok do výšky a rozbehová dráha pre hod kriketovou loptičkou. „Momentálne realizujeme práce na oddrenážovaní ihriska aj atletickej dráhy, pokračovať budeme v napojení na osvetlenie, v ďalšej fáze budeme postupovať v zhotovovaní konštrukčných vrstiev pod spevnené plochy, ihrisko i pod atletickú dráhu,“ uviedol stavbyvedúci Ján Tomajka. Termín ukončenia prác by mal byť podľa zmluvy koncom septembra.

Okrem prác na športovom areáli ZŠ Rudolfa Jašíka sa realizuje aj výmena elektroinštalácie v školskej kuchyni. Podľa slov riaditeľky základnej školy Dagmar Pučekovej by práce mali byť dokončené v auguste, aby bolo všetko pripravené no nový školský rok 2018/2019.

V areáli kúpeľov v Malých Bieliciach už bola dokončená a otvorená nová letná terasa. „Vonkajšia barová časť je dostupná pre všetkých návštevníkov, ktorí sa tu môžu zastaviť a občerstviť. Otvorené je i volejbalové ihrisko, pribudli autíčka pre deti ako aj vnútorná časť baru a piesková pláž. V ďalšej fáze sa posúvame do budovania mestského kúpeľného parku,“ doplnil riaditeľ Termálov Malé Bielice Jozef Strna.

(Tempo)

]]>